You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

Opis projektu

Lokalizacja: Michniów, Polska

 • Obiekt składa się z 11 budynków o skomplikowanej geometrii wykonanych w technologii żelbetowej
 • Bryła nawiązuje do wydarzeń z okresu II Wojny Światowej i upamiętnia pacyfikację mieszkańców Michniowa oraz innych miejscowości
 • Architekt: Mirosław Nizio, Nizio Design International, Warszawa

Wymagania

 • Ściany oraz połacie dachu monolityczne 3-warstwowe o grubości 80 cm
 • Bezpieczne wykonanie ścian warstwowych o dużej zmienności geometrycznej i zmiennym nachyleniu do płyty fundamentowej
 • Podparcie ukośnych płaszczyzn dachu uwzględniające również występowanie dużych sił poziomych
 • Deskowanie powierzchni dachu zarówno od dołu, jak i od góry

Klient

Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót 
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac na każdym etapie zaawansowania
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Deskowanie VARIO z wyporami SLS można było łatwo dopasować do zmiennej krzywizny obiektów
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla wykonawcy
Statement Mausoleum Michniów - Rafał Adamski, Project Manager
Rafał Adamski
Kierownik budowy

Profesjonalne podejście do współpracy i wsparcie technologiczne PERI, począwszy od etapu wykonania projektu technologicznego deskowań, pozwoliły na szybką i bezproblemową realizację tak skomplikowanego konstrukcyjnie obiektu.

Rozwiązanie PERI

 • Wysokonośne ramowe deskowanie ścienne TRIO umożliwiające betonowanie ścian warstwowych o różnym kącie nachylenia w stosunku do podłoża
 • Stosowanie wież podporowych MULTIPROP przenoszących duże obciążenia oraz łatwo dopasowujące się do zmiennej geometrii dachu
 • Deskowanie dźwigarkowe VARIO w połączeniu z wysokonośnymi wyporami SLS umożliwiło zadeskowanie dolnej części dachu nachylonego pod kątem około 45 stopni
 • Uniwersalne panele VARIO służące jako deskowanie zamykające zewnętrzną połać dachu