You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Muszla koncertowa, Złotów

Opis projektu

Lokalizacja: Złotów, Polska

Konstrukcję muszli stanowi ¼ część sfery kulistej o promieniu 4,0 m. Grubość powłoki żelbetowej wynosi 25 cm.

Wymagania

  • Zapewnienie możliwości jednoczesnego zadeskowania całej konstrukcji
  • Uzyskanie wysokiej jakości powierzchni betonu architektonicznego
  • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
  • Uzyskanie wsparcia podczas montażu deskowania specjalnego na placu budowy

Klient

PIL-BUILDING SP. Z O. O.

Korzyści dla klienta

  • Obniżenie pracochłonności montażu deskowania na placu budowy
  • spełnienie wymagań w zakresie tolerancji wykonawczych - wysoki stopień dokładności dopasowania specjalnych form deskowaniowych do geometrii konstrukcji
  • możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia technicznego

Rozwiązanie PERI

  • Prefabrykacja i terminowa dostawa gotowych segmentów deskowania
  • Nadzór nad realizacja prac montażowych
  • Efektywna komunikacja i współpraca z Wykonawcą