You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Muzeum Katyńskie

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

 • Renowacja zabytkowej kaponiery z nowymi trzonami komunikacyjnymi
 • Deskowanie ścian i stopni schodów dojścia do Epitafium Katyńskiego przecinających wał Cytadeli
 • Odtworzenie fragmentu Muru Carnota między wałem a murem zewnętrznym Cytadeli
 • Ściana łukowa cokołu Kaponiery
 • Elementy żelbetowe wykonane w technologii betonu architektonicznego barwionego w masie na kolor czerwonej cegły

Wymagania

 • Równoczesna realizacja kilku oddzielnych konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem narzuconych przerw technologicznych
 • Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie w ciągu 3 miesiący ponad 1500 m² deskowań indywidualnych dających odcisk surowych desek sosnowych
 • Sztywno ustalony termin zakończenia prac związany z rocznicą wkroczenia Wojsk radzieckich na tereny Rzeczypospolitej Polskiej w 1939 r.
 • Restrykcyjne wymagania techniczne związane z dokładnością wykonania paneli, układami odcisków i łączeń desek narzuconych w projekcie architektonicznym
 • Brak możliwości użycia dźwigu wewnątrz budynku Kaponiery oraz podczas odtwarzania Muru Carnota
 • Ograniczenia gabarytowe zabytkowej bramy wjazdowej na teren Cytadeli Warszawskiej 

Klient

PBM Poludnie S.A. 

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości prac
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału indywidualnych, gotowych do użycia deskowań
 • Skuteczne rozwiązania dopasowane do potrzeb
 • Profesjonalne wsparcie techniczne i inżynierskie podczas realizacji wymagającego obiektu 
bogdan-izdebski
Bogdan Izdebski
Zastępca kierownika budowy

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom i zastosowanym systemom PERI wykonanie skomplikowanych elementów w betonie licowym okazało się proste, bezpieczne i szybkie. Współpraca w zakresie wsparcia technologicznego i projektowego miała ogromny wpływ na uzyskany sukces budowy.

Rozwiązanie PERI

 • Indywidualnie zaprojektowane, wykonane i dostarczone panele deskowania typu Vario wykonane z rygli, dźwigarów kratowych oraz poszycia z desek sosnowych
 • Łączenie desek sosnowych do rusztów paneli za pomocą zszywek przemysłowych ocynkowanych tak aby nie były widoczne na odcisku betonu po rozdeskowaniu
 • Wysoki reżim technologiczny i kontrola jakości na zakładzie pierwomontazowym PERI aby spełnić wymagania co do dokładności łączeń desek sosnowych i gabarytów paneli
 • Rozpieranie przeciwległych ścian konstrukcji schodów z równoczesnym betonowaniem po obwodzie naprzeciwległych ścian w celu wyeliminowania otworów  ściągowych
 • Dzielenie paneli deskowań na czas transportu (ograniczenie bramy oraz brak dźwigu w Kaponierze) oraz ponowne ich scalanie przed deskowaniem ścian
 • Zaangażowanie zespołu projektowego złożonego z doświadczonych technologów deskowań
 • Ścisła współpraca z wykonawcą oraz architektem podczas akceptacji odcisków desek a także optymalizacji etapów wykonywania ścian prostych i łukowych , schodów dojścia, szachtów windowych oraz klatek schodowych