You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Muzeum Lotnictwa Polskiego

Opis projektu

Lokalizacja: Kraków, Polska

Budynek Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie został uznany za najlepszy betonowy budynek na świecie w 2011 roku i zdobył nagrodę CEMEX BUILDING AWARDS.

Budynek zaprojektowany przez firmę Pysall Ruge z Berlina przy futurystycznych założeniach. Rrzut Muzeum oparty jest na kształcie śmigła samolotu. Ściany o zmiennej wysokości (do 14 m) wykonano na konstrukcji stalowej w barwionym betonie architektonicznym.

Wymagania

 • Wykonanie w wysokich na 14 m ścian w betonie architektonicznym
 • Odpowiednie ułożenie szalunków i ściągów deskowaniowych tak, aby sprostać założeniom architekta
 • Deskowanie ścian architektonicznych wykonane jako jednostronne
 • Bezpieczeństwo i szybkość montażu elementów deskowań ściennych
 • Odpowiedni układ odcisków płyt deskowania stropowego zgodny z założeniami architekta
 • Wykonanie krzywoliniowej sali kinowej wewnątrz budynku muzeum o promieniu momentami r = 1,0 m

Klient

Budostal-2 S.A.

Korzyści dla klienta

 • Uzyskanie odpowiedniej jakości i faktury betonu na ścianach wykonywanych w betonie architektonicznym
 • Brak potrzeby wykonywania form specjalnych na wykonanie ścian krzywoliniowych o promieniu r = 1,0 m, dzięki czemu znacznie skrócono czas realizacji oraz zmniejszono koszty
 • Dzięki zastosowaniu systemy MULTIFLEX i jego uniwersalności możliwe było takie rozłożenie paneli sklejki deskowaniowej w stropach, aby osiągnąć zamierzony przez architekta efekt wizualny
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Ciągłe wsparcie wykonawcy poprzez zespół projektowy PERI
Ryszard Sagan
Kierownik budowy

Tak wysmakowane detale można było wykonać tylko przy użyciu szalunków, które zapewniłyby wykonanie zgodne z założeniami autora projektu.

Rozwiązanie PERI

 • System TRIO pozwolił na odpowiednie ułożenie płyt deskowaniowych, aby osiągnąć zamierzony przez architekta efekt
 • System RUNDFLEX pozwolił na wykonanie krzywoliniowych ścian kina o promieniu r = 1,0 m
 • Podpory MULTIPROP umożliwiły bezpieczne podparcie skosów ścian wykonywanych w betonie architektonicznym
 • Uniwersalny system deskowania stropowego MULTIFLEX