You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Narodowe Forum Muzyki

Opis projektu

Lokalizacja: Wrocław, Polska

 • Zespół budynków wzniesionych w obrębie Starego Miasta o powierzchni całkowitej 48 tys. m², w tym parking podziemny (800 miejsc), cztery sale koncertowe gdzie główna pomieści 1800 osób (kubatura 257 tys m³)
 • Projekt opracowany przez architektów z pracowni Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates z Warszawy
 • Największy w Europie projekt w ostatnich latach w obszarze kultury o wartości ponad 75 mln €
 • Konstrukcja powstała w latach 2010-2012
 • Obiekt Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Wymagania

 • Obiekt monolityczny o ciekawej i skomplikowanej geometrii wynikającej z kształtu sal koncertowych
 • Tarcze, podciągi i stropy na wysokości ponad 20 m
 • Budynek oddylatowany podwójnymi ścianami żelbetowymi od drgań zewnętrznych oraz oparty na wibroizolatorach
 • Wysoki poziom wód gruntowych wymagający szczelnego betonu i prawidłowej metodologii jego wykonania w części podziemnej
 • Zapewnienia szerokiego wachlarza rozwiązań i dużej ilości sprzętu dla napiętego harmonogramu realizacji²

Klient

Mostostal Warszawa S.A

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy dużej ilości i skomplikowanych geometrycznie  elementach
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi Projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy
Mieczysław Pietrzak
Mieczysław Pietrzak
Kierownik budowy

To, że przy realizacji tego projektu zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą PERI, było prawidłową decyzją. Oprócz profesjonalnego pakietu usług, znaczącym elementem współpracy było zaangażowanie inżynierów PERI w proces realizacji budowy. Należy również zwrócić uwagę na bardzo wysoki poziom obsługi logistycznej, co przy tego rodzaju inwestycjach stanowi duże wyzwanie zarówno dla wykonawcy, jak i dostawcy.

Rozwiązanie PERI

 • Indywidulane rozwiązanie ścian dylatowanych na bazie TRIO we współpracy z GW
 • Optymalne rusztowanie podporowe o wysokości ponad 20 dla stropów sali głównej w systemie PERI ROSETT
 • Podparcie żelbetowych balkonów na dużych wysokościach o łukowej geometrii przy użyciu wież MULTIPROP
 • Deskowania ścian jednostronnych z użyciem kozłów SB
 • Potencjał deskowania ściennego przekraczający 2000 m