You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej

Opis projektu

Lokalizacja: Gliwice, Polska

 • Siedmokondygnacyjny budynek Politechniki Śląskiej, z częścią dydaktyczą i laboratoryjną

Wymagania

 • Beton architektoniczny
 • Duża ilość słupów
 • Wysokie wymagania BHP

Klient

Budimex S.A.

Korzyści dla klienta

 • Uzyskanie betonu architektonicznego przy niedużych nakładach finansowych dzięki zastosowaniu deskowania TRIO,
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów BHP do deskowań,
 • Wysoka jakość powierzchni betonu słupów w cenie standardowych deskowań
Jakub Kilian
Kierownik Budowy

Wysokie wymagania pod względem jakości betonu na budowie wymagały doboru solidnego partnera, jakim jest firma PERI. Dzięki ścisłej współpracy uzyskaliśmy efekt zadowalający zarówno budowę, jak i architekta

Rozwiązanie PERI

 • Deskowanie słupowe Quattro pozawalało na bezpieczną pracę i szybki montaż oraz przestawienie na kolejny etap betonowania, dodatkowo dzięki swojej budowie pozwalało uzyskać efekt betonu architektonicznego zadowalający zamawiącego
 • Deskowanie ścienne Trio pozwoliło na wykonanie 7-mio metrowej wysokości ściany w betonie architektonicznym, stosując beton samozagęszczalny, bez dodatkowych nakładów finansowych,
 • Uniwersalne deskowanie stropowe Multiflex pozwalające wykonać w krótkim czasie podparcie belek oraz stropów typu filigran
 • Rusztowanie podporowe PERI UP Rosett pozwoliło wykonanać strop na wysokości 22m, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa