You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stadion Piłkarski, Białystok

Opis projektu

Lokalizacja: Białystok, Polska

 • Kompleks sportowy z boiskiem piłkarskim, trybunami dla 22 400 widzów, zapleczem handlowo-usługowym, gastronomicznym oraz biurowym
 • Zewnętrzne słupy elewacji o wysokości 21,7 m, nietypowym kształcie w formie pochylonych, przenikających się liter X i Y
 • Prefabrykowane belki trybun oparte na monolitycznych ramach
 • Ażurowa, przestrzenna konstrukcja o wymiarach 158 m x 194 m i wysokości obwodowych monolitycznych słupów 21,7 m

Wymagania

 • Wykonanie form dla skomplikowanej geometrii słupów w standardzie betonu architektonicznego
 • Usystematyzowanie i podział na części powtarzalne obiektu celem optymalizacji ilości form specjalnych
 • Bezpieczne i elastyczne podparcie monolitycznych ram o zmiennej geometrii i wysokości usytuowania
 • Wyprodukowanie gotowych form specjalnych oddających krzywizny ażurowej elewacji

Klient

Eiffage Budownictwo Mitex S.A. - 1. etap
Obrascon Huarte Lain, S.A. - 2.
 etap

Korzyści dla klienta

Dostarczone przez PERI rozwiązania przyczyniły się do usprawnienia prac przy wznoszeniu elementów zarówno o prostej geometrii, jak i tej najbardziej skomplikowanej, gdzie precyzja wykonania jest priorytetem.

Rafał Kraśnicki
Kierownik robót żelbetowych

Dostarczone przez PERI rozwiązania przyczyniły się do usprawnienia prac przy wznoszeniu elementów zarówno o prostej geometrii, jak i tej najbardziej skomplikowanej, gdzie precyzja wykonania jest priorytetem.

Rozwiązanie PERI

 • Uniwersalne i efektywne deskowanie ścienne VARIO umożliwiające wykonanie najbardziej skomplikowanych kształtów elementów żelbetowych
 • Wysoce trwała sklejka o podwyższonych parametrach jakościowych gwarantująca wielokrotne użycie
 • Zastosowanie podpór MULTIPROP z ramkami MRK zapewnianiające zróżnicowanie wysokościowe i stabilne podparcia deskowania pod monolitycznymi ramami
 • Deskowanie ramowe TRIO umożliwiające łatwe i sprawne wykonanie ścian
 • Ochrona krawędzi pomostów roboczych oraz wykonanych stropów zabezpieczeniem bocznym PROKIT