You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Teatr Polski, Szczecin

Opis projektu

Lokalizacja: Szczecin, Polska

Realizacja głównej myśli przewodniej sprowadza się do maksymalnego wpisania nowo projektowanej kubatury w istniejącą rzeźbą terenu, co pozwala na wykreowanie dwóch wejść do budynku: głównego - istniejącego i projektowanego od strony ulicy Jana z Kolna.
W nowej części „zatopionej w terenie" usytuowane zostały Teatr Szekspirowski, sala eksperymentalna i nowa sala teatralna z właściwym, profesjonalnym zapleczem sceny.

Takie rozwiązanie wydaje się być uzasadnione zarówno względami artystycznych potrzeb zasłużonej dla kultury polskiej palcówki, ale też względami ekonomicznymi.
Zmniejsza ono zakres ingerencji w historyczną substancje istniejącego budynku, dając zarazem szanse na wprowadzenie niezbędnych technicznych urządzeń pozwalających twórcom spektakli na niczym nieskrępowaną kreatywność.

Wymagania

 • W części zabytkowej budynku teatru pod istniejącymi ryzalitami należało wykonać odpowiednie zabezpieczenie dla istniejącej struktury ryzalitów. 
 • Wykonanie większości ścian i stropów w betonie architektonicznym.
 • Umożliwienie bezpiecznej i sprawnej realizacji robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących elementów konstrukcyjnych.

Klient

Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Korzyści dla klienta

 • Pewność rozwiązań dla najbardziej skomplikowanych elementów konstrukcji
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac nawet w złożonych warunkach realizacji
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami zamawiającego
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań nawet dla tak ogromnego zadania
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla wykonawcy oraz podwykonawców
   
Robert Najmrodzki, Kierownik Robót, BUDIMEX S.A.
Robert Najmrodzki
Kierownik Robót (część nowoprojektowana):

Bardzo wysokie wymagania dla ścian z betonu architektonicznego były możliwe do osiągnięcia dzięki m.in. doświadczeniu firmy PERI. Dopracowany projekt technologiczny, jakość deskowań MAXIMO, jak również sprawna obsługa logistyczna przyczyniły się do osiągnięcia stawianych wymagań oraz pozwoliły sprawnie wykonać powierzone nam prace. 

Rozwiązanie PERI

 • Podparcia i wyparcia wysokośne VARIOKIT oraz MULTIPROP/MULTIFLEX umożliwiające wykonanie zabezpieczeń istniejącego budynku zabytkowego i dostosowanie do jego geometrii
 • Deskowanie ramowe MAXIMO umożliwiające łatwe i sprawne wykonanie ścian w betonie architektonicznym
 • Deskowanie ramowe TRIO umożliwiające łatwe i sprawne wykonanie ścian w betonie zwykłym
 • Szybki w montażu system wież ST 100 oraz PERI UP Flex z optymalnym rozwiązaniem podparcia stropu kasetonowego
 • Rusztowania zbrojarskie PERI UP Flex - wszechstronny i szybki w montażu system umożliwiający bezpieczny montaż zbrojenia ścian
 • Zaangażowani technolodzy będący wsparciem technicznym na budowie jak i przygotowujący skomplikowane projekty technologiczne