You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Airport City, Gdańsk

Opis projektu

Lokalizacja: Gdańsk, Polska

 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 6
 • Liczba kondygnacji podziemnych: 2 
 • Powierzchnia całkowita nadziemna: 9497 m2
 • Powierzchnia całkowita podziemna: 7104 m2
 • Powierzchnia całkowita łącznie: 16601 m2
 • Powierzchnia najmu: 8500 m2 

Obiekt zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Stanowi pierwszy etap budowy miasteczka lotniskowego. Na terenie inwestycji znajdą się przestrzenie dla biur, usług, gastronomii, hotelu. Wykończenie budynków w estetyce związanej z lotnictwem. 


 

Wymagania

 • Termin realizacji prac konstrukcyjnych marzec - wrzesień 2020, praca w trybie zmianowym,  
 • Szklana elewacja budynku wymagająca idealne wykonanie belek oraz nadciągów obwodowych,     
 • Wykonanie 2 podwieszonych stropów na wysokości h = 8,15 m,
 • Wykonanie ścian ramp zjazdowych w klasie betonu architektonicznego, 
 • Wysokie standardy bhp połączone z dużym tempem prac oraz koniecznością zapewnienia jednoczesnej płynności robót wielu branż,  
 • Efektywna rotacja systemami szalunkowymi zapewniająca ciągłość prac ciesielskich i zbrojarskich,
 • Stropy monolityczne z obwodową belką krawędziową.

Klient

Podwykonawca robót żelbetowych: Opportunity 66 Sp. z o.o. Sp.k.

Generalny Wykonawca: HOCHTIEF Polska S.A. Oddział Warszawa

Korzyści dla klienta

 • Realizacja zadania w założonym harmonogramie, 
 • Bezpieczeństwo prac na każdym etapie realizacji, 
 • Ograniczenie zużycia sklejki szalunkowej dzięki zastosowaniu systemu SKYDECK,
 • Skrócenie czasu realizacji kondygnacji nadziemnych poprzez zaprojektowanie powtarzalnych stołów stropowych,
 • Kompletne i terminowe transporty zamówień deskowań, systemów rusztowań, osprzętu oraz materiałów budowlanych, 
 • Wsparcie technologów oraz bezpośredni kontakt z kierownictwem projektu w rozwiązywaniu bieżących problemów konstrukcyjnych, 
 • Efektywne zarządzanie i rotacja potencjałem szalunkowym dzięki narzędziom zawartym w systemie myPERI.
Michał Ozorowski, kierownik kontraktu
Michał Ozorowski
Kierownik kontraktu

Kolejny projekt realizowany we współpracy z PERI zakończony sukcesem - realizacją zadania inwestycyjnego w założonym terminie. Zaangażowanie opiekuna projektu oraz sprawna kooperacja z działami logistyki, zaopatrzenia, handlowym, magazynem,technologiczno - konstrukcyjnym. Wsparcie podczas wdrażania nowych rozwiązań oraz rozumienie dynamiki prac konstrukcyjnych.  

Rozwiązanie PERI

 • Belki krawędziowe wykonywane za pomocą stolików stropowych,
 • Stropy wykonywane przy użyciu deskowania SKYDECK,
 • Wysokie podparcia realizowane przy użyciu wież podporowych PERI UP, ST 100 oraz dźwigarów kratowych GT24,
 • Trzony windowe wykonywane w systemie TRIO z wstawkami luzującymi TSE stojące na pomostach BR,
 • Wysokie słupy wykonywane przy użyciu deskowania TRIO TRS.