You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Budynek biurowo-usługowy

Opis projektu

Lokalizacja: Suchy Las k. Poznania, Polska

Realizowany obiekt to 3-kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy przy zespole istniejących budynków biurowo-magazynowych, który ma by wzniesiony w Suchym Lesie koło Poznania. Planowana inwestycja obejmie powiększenie powierzchni całkowitej o 3424,77 m2 do 16658,52 m2.

W nowej części zaprojektowano pomieszczenia biurowe oraz produkcyjne.

Wymagania

Ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, płyta fundamentowa, trzon ze ścianami żelbetowymi, szybami windowymi i klatką schodową, słupy, belka obwodowa, belki stropowe, strop z głowicami.

Klient

Generalny Wykonawca: ERBUD S.A.
Podwykonawca: ADF BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

  •  Szybkość realizacji obiektu dzięki zastosowaniu systemu SKYDECK. Wysoka jakość spodu stropu żelbetowego i powtarzalna siatka płyt szalunkowych.
  • Bezpieczeństwo podczas wykonywania belki obwodowej dzięki systemowi MULTIFLEX wraz z zabezpieczeniem krawędzi deskowania słupkami poręczy i z siatkami PMB.

Kierownik Budowy, ERBUD S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Piotr Konieczek
Kierownik Budowy, ERBUD S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Od początku realizacji znaliśmy bardzo wysokie wymagania Inwestora co do uzyskania najwyższej możliwej jakości spodu stropów żelbetowych ze względu na fakt, że beton stanowi jedyną warstwę wykończeniową sufitów. Powtarzalna siatka płyt systemu PERI SKYDECK pozwoliła spełnić oczekiwania Zamawiającego w zakresie estetyki wykonania, a głowice opadowe zapewniły sprawne rozszalowanie i rotację szalunków. Dodatkowo systemy zabezpieczeń zbiorowych firmy PERI pozwoliły zapewnić bezpieczeństwo realizacji na każdym etapie prac i zgodność z najwyższymi standardami BHP Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie.

Daniel Wicek, Kierownik Robót, ADF Budownictwo Sp z o.o.
Daniel Wicek
Kierownik Robót, ADF Budownictwo Sp. z o.o

Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na realizację stropów monolitycznych w systemie SKYDECK. Odpowiednio zoptymalizowany projekt technologiczny stropu oraz belek obwodowych pozwolił na płynną realizację zadania i dotrzymanie harmonogramu prowadzonych prac. Do wykonania nowego trzonu windowego w budynku istniejącym zastosowaliśmy lekki system DUO, który świetnie sprawdził się do tego zadania.

Rozwiązanie PERI

  • Do słupów zastosowano płyty TRS wchodzące w skad systemu TRIO
  • Belki obwodowe realizowane są w dźwigarowym systemie stropowym MULTIFLEX
  • Strop monolityczny + grzybki powstają przy użyciu deskowania SKYDECK, które dzięki głowicy opadowej pozwala na wczesne rozdeskowanie
  • Do wykonania nowego trzonu windowego w budynku istniejącym zastosowano lekki system DUO