You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Granaria, Gdańsk

Opis projektu

Lokalizacja: Gdańsk, Polska

Zespół budynków hotelowo-usługowo-mieszkalnych z garażem podziemnym. Budynek hotelu składa się z części podziemnej i dwóch części nadziemnych połączonych są ze sobą dwukondygnacyjnym łącznikiem na wysokości pierwszego piętra. Budynki posiadają 7 kondygnacji nadziemnych. 

Wymagania

 • Rusztowanie o szer. 67 cm (o standardowej szerokości) do robót fasadowych (elewacja wentylowana z płytami z betonu architektonicznego) 
 • Poszerzone standardowe rusztowanie 67 cm do szerokości 100 cm o wspornik ECM 33 w miejscach występowania wykuszy 
 • Zastosowanie przewieszeń z dźwigarów w celu zapewnienia dostępu do przyłączy instalacyjnych 
 • Zapewnienie konstrukcji ochronnej dla ciągu pieszego 
 • Konieczność dostosowania pól rusztowania i rozmieszczenia kotew, tak aby nie kolidowały z robotami montażowymi ślusarki okiennej 
 • Konieczność zastosowania kotew kamieniarskich 
 • Konieczność zapewnienia rozwiązania umożliwiającego wprowadzenia wielkogabarytowych elementów ślusarki okiennej
 • Konieczność zapewnienia rozwiązania umożliwiającego wykonanie robót fasadowych w etapach po wysokości
 • Ograniczenie strefy kotwienia z uwagi na sąsiedztwo zabytkowej części obiektu, punkty kotwień wyznaczone przez konserwatora zabytków
 • Wymagana odległość rusztowania od ściany żelbetowej 35 cm
   

Klient

PORR S.A. 

Korzyści dla klienta

 • Ergonomiczne rozwiązania zapewniające bezpieczny przebieg robót fasadowych
 • Nowy, kompletny system rusztowań dla wymagań bezpiecznego użytkowania 
 • Opracowania inżynierskie dla różnorodnych wymagań i potrzeb budowy
 • Logistyka dopasowana do potrzeb budowy gwarantująca płynny przebieg prac montażowych
 • Kompleksowa obsługa dzięki jednemu systemowi rusztowań PERI UP - potwierdzona  kompatybilność rusztowania ramowego PER UP Easy z rusztowaniem modułowym PERI UP Flex
 • Nowa konstrukcja naroży rusztowań, ergonomiczna w użytkowaniu i upraszczająca montaż dzięki małej ilości elementów składowych
 • Zapewnienie obsługi technologicznej zgodnie z aktualnym postępem robót i z bieżącymi wymaganiami 
   

Rozwiązanie PERI

 • Sprawdzona bezpieczna technologia montażu z zastosowaniem zintegrowanej poręczy wyprzedzającej 
 • Nowe  rozwiązania rusztowań PERI UP Easy oraz PERI UP Flex o dopasowanej szerokości, optymalne dla różnych potrzeb budowy – sprawdzona kompatybilność obu systemów
 • Nowa konstrukcja naroży rusztowań, ergonomiczna w użytkowaniu i upraszczająca montaż dzięki małej ilości elementów składowych
 • Logistyczna obsługa klienta zapewniająca ciągłość robót budowlanych
 • Dopasowanie do złożonej geometrii obiektu np. poprzez zastosowanie schodkowego układu pól w partiach szczytowych
 • Dwa warianty konstrukcji ochronnej: wspornik i tunel ochronny – zadaszenie pokryte podestami UDG 
 • Tunel ochronny stanowił element stabilizujący dla wyższych pomostów, co umożliwiło redukcję liczby zakotwień
   

Zastosowane systemy PERI