You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kompleks Hotelowo-Usługowy Wodnik

Opis projektu

Lokalizacja: Toruń, Polska

 • Kompleks hotelowo-usługowy o łącznej pow. użytkowej 16 000 m² obejmujący m.in.: 149 pokoi hotelowych, sale konferencyjne o łącznej pow. 900 m² oraz pomieszczenia usługowo - rekreacyjne
 • Konstrukcja monolityczna: dwie kondygnacje podziemne i cztery kondygnacje nadziemne ze ścianami na planie łuków eliptycznych
 • Dwa baseny kąpielowe po 300 m² – jeden zewnętrzny i jeden zadaszony

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie ścian i stropów
 • Szybkie tempo wykonania prac
 • Uniwersalność zestawu deskowaniowego

Klient

Eiffage Budownictwo Mitex S.A.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie założonego harmonogramu robót
 • System RUNDFLEX umożliwił rotację 1000 m² deskawania ścian łukowych w cyklu trzech dni
 • Wykonanie prac zgodnie z wymaganiami technologicznymi projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Fachowe doradztwo i nadzór personelu PERI w trakcie realizacji prac szalunkowych
Piotr Karolczak

Uniwersalność oferowanych rozwiązań oraz wszechstronność systemów PERI, poparta sprawną logistyką i szeroką gamą elementów BHP, zapewniają nam szybkie i bezpieczne prowadzenie robót.

Rozwiązanie PERI

 • System TRIO dzięki swej uniwersalności pozwolił wykonać zarówno deskowania jednostronne kondygnacji podziemnych jak i bezproblemowo dopasować się do układu ścian kondygnacji wyższych
 • Deskowanie RUNDFLEX dzięki swej konstrukcji pozwoliło na bezproblemowe łączenie z deskowaniem TRIO oraz na sprawne wykonanie ścian łukowych o zmiennych promieniach
 • Wysokie parametry wytrzymałościowe oraz możliwość łączenia płyt TRIO i płyt RUNDFLEX w tarcze o dużej powierzchni przyspieszyło wykonanie złożonego obiektu
 • Deskowanie stropowe MULTIFLEX dzięki swojej elastyczności sprawdziło się przy wykonaniu stropów poszczególnych kondygnacji