You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nordic Haven

Opis projektu

Lokalizacja: Bydgoszcz, Polska

 • Szesnastokondygnacyjny apartamentowiec, 54 m n.p.t. - jeden z najwyższych budynków w Bydgoszczy
 • Stropy – płyty typu filigran, ściany i słupy monolityczne, żelbetowe
 • Nad 3 kondygnacją (patio budynku – poziom +15,86) – na sprężonych tarczach oparte 10 kondygnacji (do poziomu +44,26); pierwsza w Polsce realizacja sprężania tarcz
 • Nad 9 kondygnacją – nadwieszone na sprężonych wieszakach 5 kondygnacji – osie wieszaków na mimośrodzie 1,5 m względem niższych słupów żelbetowych

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie elementów pionowych i poziomych
 • Średnio 14 dniowy cykl wznoszenia kondygnacji nadziemnych – zmniejszająca się powierzchnia kondygnacji
 • Podparcie dużych obciążeń od przewieszanych części konstrukcji
 • Zapewnienie odpowiednio szerokich pomostów roboczych przy wykonaniu stropów  

Klient

IDS-Bud S. A.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla wykonawcy

Rozwiązanie PERI

 • System wysokonośnych wież VST pozwolił na bezpieczne przeniesienie znaczących obciążeń przez wysokość dwóch kondygnacji
 • Uniwersalne deskowanie ścienne TRIO zagwarantowało sprawne i wygodne wykonanie ścian obiektu
 • Wieże podporowe ST100 i podpory MULTIPROP umożliwiły wykonanie lekkiego podparcia sprężanych tarcz i bezpieczne sprowadzenie dużych obciążeń na płytę fundamentową