You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Osiedle Jaśminowe

Opis projektu

Lokalizacja: Poznań, Polska

 • Obiekt złożony z 4 budynków mieszkalnych 5-kondygnacyjnych o powierzchni netto 7,6 tys m² i kubaturze 30,3 tys. m³ oraz wielopoziomowy parking naziemny ok. 5 tys. m²
 • Stropy i balkony z belkami obwodowymi monolityczne
 • Słupy monolityczne o zmiennej wysokości i przekrojach 40 x 40 cm

Wymagania

 • Powierzchnia żelbetowa słupów części garażowej stanowi ich finalne wykończenie (brak możliwości naprawy)
 • Powierzchnia stropu kondygnacji podziemnej gładka i równa bez możliwości dodatkowego wykańczania
 • Bezpieczne i szybkie wykonanie słupów i stropów z balkonami

Klient

Pil-Building Sp. z o. o.

Korzyści dla klienta

 • Uniwersalność systemów PERI zagwarantowało ergonomiczną realizację również przy budynkach mieszkalnych
 • Systemy SKYDECK i QUATTRO pozwoliły na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni betonu co obniżyło koszty przy pracach wykończeniowych
 • Możliwość wczesnego rozdeskowania stropów znacznie skróciła harmonogram robot
 • Niski, jednostkowy ciężar elementów oraz ich mała liczba skróciły cykle montażu i demontażu deskowań
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
Adam Świerczyński

Współpraca z PERI umożliwiła realizację stanu surowego w terminie krótszym od przyjętego harmonogramu. Praca z tak profesjonalnym partnerem była dla nas wielkim komfortem.

Rozwiązanie PERI

 • System SKYDECK umożliwił szybkie deskowanie stropów i  ich efektowny końcowy wygląd
 • System słupowy QUATTRO – pozwolił na uzyskanie wymaganej powierzchni słupów bez konieczności ich naprawy