You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Opis projektu

Lokalizacja: Gdynia, Polska

 • W skład przedmiotowego budynku wchodzą część biurowa oraz hala wystawowa z częścią kinowo-konferencyjną; całość łączy podziemny parking z pomieszczeniami technicznymi
 • Część biurowa składa się z 4 prostokątnych modułów
 • Budynek posiada konstrukcję żelbetową przekrytą stropodachem
 • Ściany, okrągłe słupy pochylone, okrągłe słupy Ø 1,0 m, H=12 m wykonywane w betonie licowym

Wymagania

 • Ściany w betonie licowym. Brak na odciskach płyt śladów po wkrętach mocujących poszycie
 • Wysokie ściany w betonie licowym wykonywane na pełną wysokość w jednym etapie betonowania
 • Wysokie słupy okrągłe w salach wystawienniczych wykonywane w betonie licowym

Klient

Warbud S.A.

Korzyści dla klienta

 • Zapewnienie niezbędnego potencjału deskowań na budowie
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac na wysokości
 • Zastosowanie systemu VARIO umożliwiło wykonanie ścian w betonie licowym zgodnie z wysokimi wymaganiami architekta
 • Wyeliminowanie montażu deskowań VARIO na budowie; PERI dostarczyło kompletne jednostki deskowań na budowę
 • Wykonanie okrągłych słupów skośnych elementami systemowymi SRS

Rozwiązanie PERI

 • Deskowanie VARIO umożliwiające wykonanie ścian w betonie licowym o wymaganym odcisku płyt
 • Zastosowanie podwójnego poszycia ze sklejki wyeliminowało ślady po wkrętach z odcisku płyt na betonie licowym
 • System VARIO umożliwił dostosowanie deskowania do skomplikowanej geometrii obiektu
 • System VARIO umożliwił wykonanie łukowych ścian klatki w betonie licowym
 • System SRS umożliwił wykonanie skośnych słupów okrągłych przy zastosowaniu specjalnych starterów