Budynki przemysłowe

Zdjęcia Mapa
Projekt wymagał uzyskania wysokiej jakości architektonicznej powierzchni ścian i stropów.

Centrum Cyklotronowe Bronowice

Obiekt o konstrukcji żelbetowej: powierzchnia zabudowy 1013 m² wysokość całkowita 7,5 m

Bronowice, Polska

Elektrownia Bełchatów: przykład deskowania trudnych konstrukcji inżynierskich w energetyce.

Elektrownia Bełchatów

Duża ilość obiektów inżynieryjnych tj: maszynownia, fundamenty kotła i młynów.

Bełchatów, Polska

Widok podparcia przygotowanej do betonowania górnej płyty maszynowni.

Elektrownia Kozienice: turbozespół bloku energetycznego

Najwyższa dokładność wykonania konstrukcji

Kozienice, Polska

Elektrownia Opole

Flagowa i największa inwestycja PGE Polskiej Grupy Energetycznej po 1989 r.

Brzezie k/Opola, Polska

Lakiernia Volkswagena

Obiekt halowy na planie prostokąta o wymiarach 150 x 400 m

Września, Polska

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, Kraków

Bezpieczne wykonanie ścian skośnych i stropów o skomplikowanej, zmiennej geometrii

Kraków, Polska

Deskowanie TRIO z nową sklejką standardowo uzupełnione o podesty i pomosty TRP.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Kompleks złożony z pięciu budynków o łącznej pow. zabudowy ponad 19 000 m²

Bydgoszcz, Polska