You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Budynki przemysłowe

Zdjęcia Mapa
Projekt wymagał uzyskania wysokiej jakości architektonicznej powierzchni ścian i stropów.

Centrum Cyklotronowe Bronowice

Obiekt o konstrukcji żelbetowej: powierzchnia zabudowy 1013 m² wysokość całkowita 7,5 m

Bronowice, Polska

Elektrownia Bełchatów: przykład deskowania trudnych konstrukcji inżynierskich w energetyce.

Elektrownia Bełchatów

Duża ilość obiektów inżynieryjnych tj: maszynownia, fundamenty kotła i młynów.

Bełchatów, Polska

Widok podparcia przygotowanej do betonowania górnej płyty maszynowni.

Elektrownia Kozienice: turbozespół bloku energetycznego

Najwyższa dokładność wykonania konstrukcji

Kozienice, Polska

Elektrownia Opole

Flagowa i największa inwestycja PGE Polskiej Grupy Energetycznej po 1989 r.

Brzezie k/Opola, Polska

Lakiernia Volkswagena

Obiekt halowy na planie prostokąta o wymiarach 150 x 400 m

Września, Polska

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, Kraków

Bezpieczne wykonanie ścian skośnych i stropów o skomplikowanej, zmiennej geometrii

Kraków, Polska

Deskowanie TRIO z nową sklejką standardowo uzupełnione o podesty i pomosty TRP.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Kompleks złożony z pięciu budynków o łącznej pow. zabudowy ponad 19 000 m²

Bydgoszcz, Polska