You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Projekt petrochemiczny na wybrzeżu zatokowym USA

Opis projektu

Lokalizacja: Baytown, Stany Zjednoczone

Firma Chevron Phillips Chemical zbudowała:

 • nowy kraking etanowy zdolny do wytworzenia 1,5 miliona ton metrycznych rocznie
 • dwie instalacje polietylenowe wytwarzające do 500 tysięcy ton metrycznych rocznie

Plac budowy stworzył:

 • 10 tysięcy miejsc pracy

Maksymalna ilość materiału PERI na budowie:

 • 12,6 tys. ton

Wymagania

 • Oszczędne rusztowanie redukujące nakłady pracy  
 • Przejrzyste monitorowanie materiałów i wydajności siły roboczej
 • Bezpieczeństwo i środowisko jako elementy Programów Dobrowolnej Ochrony (VPP) Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA)

Klient

 • Właściciel: Chevron Phillips Chemical Co
 • EPC: joint venture firm Fluor i JGC
 • Dostawca rusztowań: AMECO, jednostka Fluor Corporation
 • Zarządzanie projektami w zakresie rusztowań:
 • Zarządzanie rusztowaniami na placu budowy: PERI IBU Competence Center, Houston

Korzyści dla klienta

 • CP Chem zostało sześciokrotnie odznaczone „Gwiazdką dla Placu Budowy” (Star Site) w programie VPP
 • Wewnętrzne bezpieczeństwo oraz zmniejszona ilość materiałów rusztowaniowych pozwoliły firmom Fluor i Ameco zredukować koszty pracy i koszty bezpośrednie (DFL) i sprawiły, że wszelkie procesy rusztowaniowe były transparentne
Ron Fontenot
Ron Fontenot
Kierownik ISBL

Łącząc rusztowania PERI ze zintegrowanym programem rusztowań PERI (w skrócie ISP), jesteśmy w stanie wykonać nasze zadania szybciej i przy ograniczonej liczbie pracowników, redukując całkowitą liczbę roboczogodzin dla całego projektu. Ten zintegrowany system to ogromna oszczędność kosztów dla wszystkich naszych projektów

Rozwiązanie PERI

Zintegrowany program rusztowań PERI to kompletne rozwiązanie, które oznacza coś więcej, niż tylko dostawę jednego z najlepszych systemów rusztowań na rynku – obejmuje on również projektowanie i monitorowanie oraz pełne wsparcie robót, co często skutkuje ogromnymi oszczędnościami kosztów ze względu na wzrost wydajności.