You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Elektrownia Bełchatów

Opis projektu

Lokalizacja: Bełchatów, Polska

 • Duża ilość obiektów inżynieryjnych tj: maszynownia, fundamenty kotła i młynów, zbiorniki gipsu i sorbentu, system nawęglania
 • Maszynownia wraz z fundamentem dolnym i górnym turbozespołu
 • Czas trwania budowy: 1,5 roku

Wymagania

 • Wysokie wymagania dotyczące odkształceń poziomych i pionowych dla elementów żelbetowych
 • Bezpieczne wykonanie płyt o grubościach powyżej 3 m na znacznych wysokościach
 • Zapewnienie komunikacji między słupami
 • Duża ilość deskowania w tym samym czasie

Klient

Budimex-Dromex S.A. - Warszawa

Korzyści dla klienta

 • Spełnienie wymogu ostrych tolerancji odkształceń
 • Zastosowanie rusztu z belek daje możliwość rozprowadzenia sił na belki co ogranicza zastosowanie podparcia wtórnego
 • Wcześniejszy pierwomontaż elementów przyspieszyły deskowanie leja silosu nawęglania
 • Codzienna obsługa przedstawiciela PERI na budowie
 • Ciągłe dostawy materiału na budowę
Eugeniusz Koper
Eugeniusz Koper
Z-ca dyrektora budowy

Największy w Polsce fundament turbozespołu na realizowanym przez ALSTOM bloku 858 MW w Bełchatowie został wykonany przy zastosowaniu rozwiązania zaproponowanego przez wykonawcę prac BUDIMEX-DROMEX S.A. oraz nowoczesnych systemów podporowych PERI. Wysoki poziom rozwiązania technicznego oraz systemowych szalunków PERI i ich dostępności, jak też wyśmienita logistyczna obsługa, umożliwiła sprawne wykonanie fundamentu turbozespołu.

Rozwiązanie PERI

 • Tarcze wysokonośne HD 200 jako rusztowanie podporowe górnej płyty fundamentu
 • Wieże podporowe MULTIPROP i Rosett podpierające stropy na znacznej wysokości
 • Do deskowania ścian użyto deskowania TRIO
 • Schodnie i pomosty Rosett tworzyły ciągi komunikacyjne
 • Ściany zbiorników wykonano w deskowaniu radialnym RUNDFLEX
 • Ruszty nośne z belek HEB