You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Elektrownia Opole

Opis projektu

Lokalizacja: Brzezie k/Opola, Polska

 • Flagowa i największa inwestycja PGE Polskiej Grupy Energetycznej po 1989 r.
 • Budowa dwóch nowych bloków nr 5 i 6 każdy po 900 MWe z roczną produkcją na poziomie 13,5 TWh/a i zużyciem węgla w ilościach 4,1 mln t/a
 • Projekt realizowany z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii realizujących w pełni nowe cele polityki energetyczno-klimatycznej UE
 • Budowę zainagurowana w lutym 2014 r. z założeniem okresu trwania 62 miesiący
 • Generalny wykonawca inwestycji to grupa Rafako, Polimex-Mostostal oraz Mostostal-Warszawa
 • Każdy blok składa się z kotłowni, maszynowni, budynku elektrycznego, obiektów nawęglania, zbiorników oraz chłodni kominowych

Wymagania

 • Priorytetem inwestora było zapewnienie terminu i zakresu realizacji oraz bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników
 • Zapewnienie gwarancji terminowego wykonania, każda z budowli zajmuje ważną pozycję w kompleksowym harmonogramie budowy ze względu na dostawy, wbudowanie maszyn i urządzeń oraz ich wstępny rozruch
 • Niezakłócone dostawy dużych potencjałów sprzętu dla podwykonawców
 • Duże wymagania dotyczace tolerancji wykonania obiektów żelbetowych

Klient

Wykonawca
Mostostal Zabrze, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Współpraca projektowa
PERI Polska: Oddział Katowice, Oddział Wrocław

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy użyciu ograniczonej liczby żurawi
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań
Jacek Burda
Dyrektor Kontraktu

O wyborze PERI Polska na dostawcę deskowań zadecydowało doświadczenie inżynierów PERI zdobyte podczas realizacji elektrowni w Polsce. Wykonanie turbozespołu wymagało od dostawcy deskowań ogromnej wiedzy i umiejętności prowadzenia konsultacji technicznych z projektantem dla potrzeb całej realizacji. Doświadczenie PERI pozwala nam szybko i sprawnie przygotować dopasowane do naszych potrzeb rozwiązania oraz realizować budowę zgodnie z założonym harmonogramem.

Rozwiązanie PERI

 • Wieże VST jako podparcie w narzuconych tolerancjach stropu górnego fundamentu turbozespołu
 • Jednostronne deskowanie płyty fundamentu kotłowni w systemie TRIO + kozły SB i kozły VARIOKIT
 • Deskowanie TRIO ścian klatek, trzonów i słupów jako wytrzymałe i intuicyjne w montażu
 • Indywidulane rozwiązania elementów o skomplikowanej geometrii w deskowaniu VARIO