You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zbiornik LNG RGT2, Pengerang, Johor

Opis projektu

Lokalizacja: Pengerang, Malezja

Terminal regazyfikacyjny (znany jako RGT-2) jest częścią planu rozwoju Malezji mającego na celu zapewnienie stabilnych dostaw gazu ziemnego dla pobliskiej rafinerii oraz częścią projektu Zintegrowanego Rozwoju Petrochemicznego (RAPID), Planu Kogeneracji Pengerang (PCP), a także projektu Sieci Wykorzystania Gazu Ziemnego (PGU) na Półwyspie. Zbiornik LNG będzie miał pojemność 5 milionów ton rocznie i dwa zbiorniki LNG o pojemności 200.000 metrów sześciennych.

Wymagania

  • wytrzymać parcie betonu (zewnętrzna średnica zbiornika 89,40 m i całkowita wysokość betonowania 4,5 m) po zakończeniu prac.
  • prace mają być ukończone do kwietnia 2018 roku.

Klient

Samsung C&T Corporation 

Korzyści dla klienta

  • obniżone koszty pracy dzięki przyspieszonemu procesowi budowy
  • zgodność z surowymi wymogami bezpieczeństwa
  • zakończenie całego procesu betonowania ścian w zaledwie ośmiu sekwencjach.
Alex Seo
Kierownik projektów budowlanych

Jesteśmy zadowoleni z deskowania PERI – nie tylko z materiału, ale także z ciągłego wsparcia technicznego na budowie. System PERI jest wszechstronny i łatwy w obsłudze podczas montażu, przestawiania i czyszczenia.

Rozwiązanie PERI

  • zapewnienie pakietu rozwiązań obejmujących deskowania, rusztowania, usługi logistyczne i techniczne w trakcie trwania całego projektu.
  • oprócz projektowania rozwiązań w zakresie deskowań i rusztowań dla skomplikowanych geometrii i dużych obciążeń, ścisłe przestrzeganie harmonogramu budowy i utrzymanie zakładanego budżetu.