You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Plac Składowy Surowca, Województwo Mazowieckie

Opis projektu

Lokalizacja: Województwo Mazowieckie - na mapie podana jest lokalizacja Warszawy. Nie jest to lokalizacja obiektu, Polska

Obiekt złożony z 6 boksów składowych. Łącznie do wykonania na tym zadaniu ok 520 m.b. ścian żelbetowych o wysokości 6 m każda. Z uwagi na lokalizację budowy oraz powtarzalność sekcji ścian, konieczne było zoptymalizowanie rozwiązań pod kątem ograniczenia dostaw i zachowania wysokiego reżimu czasowego dla tego zadania.

Wymagania

  • Wysokie standardy bezpieczeństwa pracy przy realizacji każdego z zakresów
  • Utrzymanie szybkiego tempa realizacji
  • Efektywna rotacja sprzętem przy ograniczonych możliwościach składowania 
  • Wysokie wymagania dla powierzchni z betonu 

Klient

Beton-Stal Ostrołęka Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

  • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót 
  • Bezpieczeństwo wykonywania prac na każdym etapie realizacji – wysoki standard pomostów MXK
  • Zmniejszenie zużycia drewna budowlanego dzięki wykorzystaniu kompletnych systemów BHP  
  • Niezawodność dostaw wymaganego potencjału deskowań na plac budowy
Beton-stal Ostrołęka
Jarosław Lis
Kierownik Budowy

Budujemy plac składowy surowca dla jednej z lokalnych firm. Plac składa się z 6 boksów ze ścianami żelbetowymi o wysokości 6 m. Każdy boks dzielony na dwie sekcje magazynowe o powierzchni około 440m2. Łącznie ścian mamy 520 m.b. Zrealizowaliśmy to w niecałe 3 miesiące. Dzięki zastosowaniu deskowania PERI MAXIMO jak również pomostów MXK znacznie ograniczyliśmy czas realizacji, jak również liczbę ludzi potrzebnych do wykonania tego zadania.

Rozwiązanie PERI

  • Optymalizacja projektu deskowania pod kątem dotrzymania reżimu jakości powierzchni betonu oraz tempa realizacji 
  • Efektywna współpraca z Wykonawcą na rzecz sprawnej rotacji sprzętem