You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Elektrownia Kozienice: turbozespół bloku energetycznego

Opis projektu

Lokalizacja: Kozienice, Polska

Fundament turbozespołu złożony z: płyty dolnej o maksymalnej grubości 6 m, masywnych słupów stężonych belkami o całkowitej wysokości 20 m oraz osadzonych na nich płyty górnej o grubości 3.3 m.

Wymagania

  • Wykonanie masywnej konstrukcji na dużej wysokości przy jednoczesnym zachowaniu bardzo restrykcyjnych tolerancji gabarytów i najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Klient

IDS-Bud S.A.

Korzyści dla klienta

  • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi projektanta
  • Dużą elastyczność i krótki czas prowadzonych prac budowlanych dzięki efektywnym systemom podporowym
  • Bezpieczeństwo wykonywania prac na wielopoziomowej konstrukcji o nietypowym kształcie
Sławomir Bogucki
Kierownik robót

Krótki czas realizacji konstrukcji żelbetowej budynku maszynowni był jednym z głównych kryteriów realizacji inwestycji. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu, profesjonalnej obsłudze i dostępności sprzętu ze strony PERI. Na uznanie zasługuje kreatywny i pomocny zespół projektowy, jak również zorganizowany dział logistyczny.

Rozwiązanie PERI

  • Użycie wież wysokonośnych VST pozwoliło znacząco zredukować odkształcenia pionowe oraz ilość użytego rusztowania podporowego.
  • Szeroki wachlarz systemów podporowych VST/ HD200/ MULTIPROP umożliwił ich optymalnie dopasowanie do potrzeb
  • Ramowe deskowanie ścienne TRIO gwarantujące szybki i prosty montaż na dużych wysokościach
  • Rusztowanie PERI-UP umożliwiające swobodny dostęp do konstrukcji na całej wysokości