You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Lakiernia Volkswagena

Opis projektu

Lokalizacja: Września, Polska

 • Obiekt halowy na planie prostokąta o wymiarach 150 x 400 m i łącznej powierzchni ok. 47 tys. m²; towarzyszące budynki techniczne i socjalno-bytowe o powierzchni 9,5 tys. m²; wysokość budynku: ok. 34 m 
 • Stropy poziomów pośrednich monolityczne; wysokość podparcia ponad 8,0 m
 • Trzony komunikacyjne o wysokości do 37 m; wysokie ściany (9,9 m) i słupy monolityczne (ponad 15,0 m)

Wymagania

 • Wysokie standardy bezpieczeństwa pracy przy realizacji wysokich ścian i słupów monolitycznych
 • Szybkie tempo realizacji trzonów komunikacyjnych
 • Szybka i bezpieczna realizacja stropów o poziomie podparcia przekraczającym 8,0 m

Klient

Hochtief Polska S. A.

Korzyści dla klienta

 • Ukończenie robót zgodnie z harmonogramem
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzenia prac przy wznoszeniu wymagającej konstrukcji
 • Mniejsze zużycie drewna budowlanego dzięki wykorzystaniu kompletnych systemów BHP Terminowość dostaw niezbędnego potencjału deskowań na plac budowy
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań

Rozwiązanie PERI

 • System pomostów TRP pozwalający na bezpieczną obsługę deskowań o wysokości 9,9m oraz sprawną ich rotację
 • Indywidualne zastosowanie systemu TRS dla realizacji słupów wysokich
 • Elastyczny dobór systemów podparcia stropów wysokich wraz z podciągami
 • Optymalny dobór konfiguracji pomostów wznoszących dla realizacji trzonów komunikacyjnych
 • Skupienie wysiłku na efektywnej rotacji materiału na placu budowy