You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Prosta Tower, Poland

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

Budynek w centrum Warszawy, wyróżniający się oryginalną betonowo-szklaną fasadą

 • wysokość: 70 m
 • piętra: 19
 • czas budowy stanu surowego: 11 miesięcy
 • czas budowy: 2007 – 2011

Wymagania

 • Wzniesienie wysuniętej romboidalnej struktury żelbetowej z betonu licowego o doskonałej jakości powierzchni
 • Ograniczona powierzchnia do składowania materiałów
 • Tylko jeden żuraw do dyspozycji
 • Wysokie zagęszczenie zbrojenia
 • Parcie mieszanki betonowej 90 kN/m²

Klient

Warbud S.A.

Korzyści dla klienta

 • Wykończenie powierzchni bez śladów po ściągach
 • Lico betonu w większości bez spoin
 • Brak konieczności obróbki powierzchni betonu
 • Zastosowanie elementów dzierżawnych
 • Optymalne geometryczne dopasowanie do techniki rusztowań
Prosta Tower - Rafał Rusek, Project leader
Rafał Rusek
Kierownik kontraktu

To najtrudniejsza budowa, jaką miałem okazję kierować. Budowa, gdzie inwestor wymaga wykonania tzw. „betonów architektonicznych”, stanowi dla wykonawcy ogromne ryzyko. Współpraca z PERI gwarantowała nam komfort i bezpieczeństwo wynikające z ich doświadczenia i kompetencji zdobytych przy realizacji tego rodzaju obiektów. Dzięki przygotowaniu deskowań w zakładzie montażowym PERI oraz doskonałej logistyce budowa zakończyła się sukcesem.

Rozwiązanie PERI

 • Logistyka perfekcyjnie dopasowana do przebiegu prac na budowie
 • Wznoszone sukcesywnie wraz z przebiegiem robót rusztowanie robocze na bazie systemu PERI UP Rosett
 • Układ płyt TRIO z ryglami wyrównawczymi
 • Wkładki formujące wykonane z milimetrową dokładnością, dostarczone na budowę w stanie gotowym do użycia

Zastosowane systemy PERI