You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Technika rusztowań PERI UP dla budownictwa kubaturowego

PERI UP dla budownictwa - zestaw rusztowań do wszechstronnego zastosowania na placu budowy.

Modułowy zestaw rusztowań o wszechstronnym zastosowaniu na placu budowy

Na placu budowy wykorzystuje się rusztowania do najróżniejszych zadań. Zakres zastosowań rozciąga się od rusztowań podporowych przenoszących obciążenia powierzchniowe lub punktowe, przez rusztowania zapewniające bezpieczne miejsca pracy aż po wygodne środki dostępu. PERI UP, jako modułowy zestaw rusztowań składający się z niewielu elementów, które mogą być uniwersalnie łączone ze sobą, oferuje rozwiązanie dla całego spektrum zastosowań. Przedstawiamy Państwu różne możliwości zastosowania PERI UP w poszczególnych etapach budowy.

Stałe wsparcie na wszystkich etapach projektu

Nasza działalność obejmuje opracowane indywidualnie, odpowiadające specyfice danego projektu kompleksowe rozwiązania, dzięki którym klient zyskuje decydujące korzyści w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Równocześnie podczas wszystkich faz realizacji wspieramy kadrę kierowniczą z ramienia budowy.

Przedstawiciel techniczno-handlowy PERI jest podstawową osobą kontaktowądla naszych klientów. Posiada on rozległą wiedzę specjalistyczną i zna dokładnie wymagania oraz potrzeby wykonawcy. Gęsta sieć naszych doradców zapewnia ich obecność w pobliżu klienta oraz niezawodne wsparcie.

Dla każdego projektu indywidualnie analizowane są wymagania, opracowywanepropozycje rozwiązań oraz ustalany jest stosunek ceny do usługi. W dialoguz doradcą, ekspertami działów specjalistycznych PERI i osobami odpowiedzialnymina budowie powstaje zoptymalizowane i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie rusztowań.
 

PERI UP für den Hochbau

PERI UP dla budownictwa kubaturowego – modułowy zestaw o wszechstronnym zastosowaniu na placu budowy

Ponad 30 stron cennych fachowych informacji w kompaktowej, przejrzystej formie, bazującej na praktycznych rozwiązaniach.

PERI - kontakt

Znajdź najbliższy oddział PERI dla swojego projektu.

kontakty do handlowców

wyślij nam wiadomość

Modułowy zestaw PERI UP – uniwersalny system rusztowań o wszechstronnym zastosowaniu

Dzięki metrycznej siatce konstrukcyjnej modułowy zestaw PERI UP jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnie uniwersalnego zastosowania. Prostokątne profile rygli pełnią nie tylko funkcję statyczną, lecz również mogą w każdym położeniu służyć jako podparcie podestów.

Główne elementy systemu – słupki, rygle i podesty – mają jednolity, metryczny moduł długości i szerokości wynoszący 25 cm lub 50 cm. Ten sam moduł zachowano w kierunku pionowym, projektując rozstaw między rozetami na słupkach.

Szybki i bezpieczny montaż rygli dzięki połączeniu „Gravity Lock“

Rygle PERI UP mają na końcach kliny, które umieszcza się w otworze rozety. Pod wpływem własnego ciężaru klin wpada w otwór rozety i samoczynnie się blokuje („Gravity Lock”). Ten sposób łączenia sprawia, że montaż jest łatwy i bezpieczny. Wystarczy jedno uderzenie młotkiem, aby uzyskać pełną nośność połączenia.

Łatwy i bezpieczny montaż oraz demontaż podestów ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed podnoszeniem

Zintegrowany zaczep bezpieczeństwa automatycznie zachodzi
pod prostokątny rygiel i w ten sposób zabezpiecza podest przed podnoszeniem. Nie ma konieczności stosowania żadnych dodatkowych elementów. W razie potrzeby pojedyncze podesty można łatwo zdemontować - np. w celu transportu materiału.

Dwanaście możliwości montażu elementów w obszarze węzła

W każdej rozecie można zamontować po cztery rygle i stężenie węzłowe. Dodatkowo do rygli można opcjonalnie dodać kolejne cztery stężenia ryglowe.

Jeden modułowy zestaw rusztowań do wielu zastosowań

Liczba elementów, które trzeba składować i transportować, ma kluczowe znaczenie dla wydajnej realizacji robót rusztowaniowych, a tym samym dla ich opłacalności.

System PERI UP Flex pozwala wykonawcy opłacalnie realizować najróżniejsze zadania przy użyciu niewielu elementów systemowych. Dzięki swojej uniwersalności ten system rusztowań jest wykorzystywany w przypadku budynków o skomplikowanej geometrii, np. z balkonami lub wykuszami, a także do najróżniejszych zadań w przemyśle. Niewielka liczba różnych elementów zmniejsza koszty montażu i inwestycji, gdyż to zapewnia wysoki stopień wykorzystania materiału. 

Wiele przemyślanych detali w PERI UP prowadzi do większej wydajności i bezpieczeństwa wykonywanych robót.

Wszystkie stojaki można połączyć ze sobą w taki sposób, aby połączenia były wytrzymałe na rozciąganie. Dzięki temu mniejsze jednostki rusztowań można zmontować szybko i bezpiecznie na poziomie terenu, a następnie przenieść za pomocą żurawia w miejsce docelowe.

Duża sztywność połączeń ryglowych pozwala przestawiać żurawiem nawet duże jednostki rusztowań.Ramy Easy też są wyposażone w zintegrowane rozety, które pełnią funkcję węzłów rusztowania. Wraz z samozabezpieczającymi się podestami, ryglami z zapadką grawitacyjną Gravity Lock i możliwością równego zakrycia całej powierzchni roboczej system ten oferuje szczególnie wysoki poziom bezpieczeństwa.


Bezpieczeństwo w pełnym cyklu życia produktu

Bezpieczeństwo nie wyklucza opłacalności. W PERI udowadniamy to nie tylko na przykładzie systemowej techniki rusztowań PERI UP. Trzymamy się zasady, że najlepsze rozwiązanie powinno być też jednym z najbezpieczniejszych.

PERI rozumie bezpieczeństwo w kontekście procesu, w którym doradztwo techniczne oraz technika rusztowań wplecione są ściśle w przebieg projektu i harmonogram robót na budowie. Sprawnie działająca koncepcja bezpieczeństwa obejmuje wszystkie aspekty wchodzące w skład pełnego cyklu życia produktu. Musi ona być całościowa - dlatego uwzględniamy też wymagania prawne i bezpieczeństwo w perspektywie długofalowej. Wiążąca oferta oraz 
jasno ustalone kryteria dzierżawy i zwrotów również podnoszą bezpieczeństwo.

Wiele elementów można dzierżawić także w zestawach skompletowanych do projektu. Korzystanie z oprogramowania PERI do projektowania rusztowań ułatwia planowanie robót i kontrolę poprawności montażu. Ustandaryzowane zestawienia materiału oraz prosta i szybka procedura zamawiania lub zwrotu umożliwiają zoptymalizowane zarządzanie personelem oraz użycie materiału.

High degree of material utilization

Wysoki stopień wykorzystania materiału

Przy pomocy jednego systemu rusztowań, zawsze tej samej logiki połączeń i małej liczbie typów elementów można zrealizować szerokie spektrum projektów.

Legal certainty

Zgodnie z przepisami

PERI dysponuje kompletną, wyczerpującą i pozbawioną luk dokumentacją, zgodną z aktualnymi normami, wymaganiami oraz stanem prawnym. Jest optymalną podstawą dla dokumentacji klienta, takiej jak np. instrukcja montażu czy ocena ryzyka.

Employee protection

Ochrona dla pracowników

Niewielki ciężar pojedynczych elementów umożliwiający pracę bez nadmiernego zmęczenia, zintegrowane systemy bezpieczeństwa i łatwe do opanowania zasady montażu, oparte na logicznych sekwencjach, przyczyniają się do komfortu pracowników na budowie.

Quality

Jakość

Najnowocześniejsze procesy produkcyjne i kontrolne stanowią podstawę do niezawodnego stosowania systemów PERI w trudnych warunkach na placu budowy. Szczegółowa kontrola jakości towarzyszy całemu procesowi seryjnej produkcji.

Przygotowanie placu budowy i środki dostępu

Na początku budowy wieże rusztowania PERI UP mogą służyć jako konstrukcje nośne do tablic informacyjnych i banerów reklamowych, a także tras kablowych i mostów do przeprowadzenia rur. Schodnie o różnej szerokości i wysokości, a także kładki nad wykopami zapewniają dostęp do placu budowy.

With the PERI UP basic elements, simple temporary scaffolding towers for construction and advertising signs in different sizes and heights can be created.

Tablice informacyjne i banery reklamowe

Power and communication cables as well as water, gas and compressed air lines can be spanned between buildings or across driveways with line bridges so that the supply of buildings is ensured.

Trasy kablowe i mosty do przeprowadzenia rur

Comfortable stair access with steps running in the same or the alternating direction can be assembled with PERI UP elements without any problem. The individual parts can be easily transported; the stair stringers are mounted separately as closed step profile.

Dojścia do kontenerów, drabiny wejściowe i schodnie

The PERI UP Flex trench bridge is a temporary and safe passage across construction trenches or building pits with spans of 6 m and 9 m. The bridge is assembled completely from PERI UP system components and can be moved as a whole by crane.

Kładki nad wykopami

Roboty stanu surowego i roboty wykończeniowe

Na kolejnych etapach budowy podstawowe konstrukcje modułowego zestawu PERI UP zmieniają się w tymczasowe środki dostępu, schodnie w tym schodnie w otworach klatek schodowych. Na etapie robót stanu surowego z kolei zmieniają się  w rusztowania zbrojarskie, fasadowe lub indywidualne konstrukcje dopasowane do specyfiki projektu. W celu przenoszenia obciążeń z elementów PERI UP można zmontować wieże podporowe, przestrzenne rusztowania podporowe i podpory wysokonośne. Przed czynnikami atmosferycznymi chronią montowane na czas budowy dachy.

Different types of access can be implemented with PERI UP during shell construction. With staircases in the same or the alternating direction, finely adapted floors in grid dimensions of 25 cm to 75 cm for the step widths, stair towers are also possible for complex geometries.

Środki dostępu

In shell construction, temporary staircases can be built with PERI UP. Through the 25-cm grid dimensions, all bays can be completely closed to offer maximum safety.

Schodnie w otworach klatek schodowych

Self-supporting reinforcement scaffolding can be used at the construction site for the reinforcement of concrete, the mounting of formwork and during casting. Because of their tight connections, scaffolds combined from PERI UP basic elements can be moved as a whole by crane.

Rusztowania zbrojarskie

For shoring work during slab or bridge construction, PERI modular components can be used to build shoring towers and shoring. The Rosett node allows for an adaptation to different geometries in all 3 dimensions.

Wieże podporowe, wieże stosu

Shoring towers for the transfer of high loads can be assembled in lightweight individual parts with the PERI UP modules. Due to the stable anchoring of the ledgers and decks, the pre-assembled parts can by moved completely by crane.

Wieże podporowe, wieże podporowe z dodatkowymi ramami

According to the requirements, PERI UP heavy-duty props are combined and installed with the appropriate PERI UP standards in suitable lengths as well as with lightweight system components. They are characterized by their simple transport and erection and their high load-bearing capacity of up to 200 kN.

Podpory wysokonośne

Individual and project-specific solutions can be implemented with the parts of the PERI UP modular scaffolding kit. Due to the fine system grid dimensions of the ledgers and decks and the eightfold connectable Rosett node, the system offers high adaptability to the building geometry.

Rozwiązania dopasowane do specyfiki projektu poprzez łączenie różnych systemów PERI

The flexible PERI UP makes facade scaffolding also possible for complex types of architecture with cantilevers or inclined outer walls. Due to the flexible Rosett nodes and ledgers and decks in 25-cm increments, hardly any additional couplers are necessary.

Rusztowania fasadowe dla skomplikowanych geometrii

The basic elements of the PERI UP system can be combined efficiently for length-based facade scaffolding. The lightweight individual parts and the guardrail mounted in advance offer protection, safety and ergonomic working during installation.

Rusztowania fasadowe dla nieskomplikowanych geometrii 

During shell construction, the PERI UP weather-protection roof offers temporary protection against rain, snow or heat. The elements can be moved by hand. In the motor-operated version, the individual segments of roof sheeting can be easily coiled up or uncoiled; a heated version reduces the snow load in winter.

Dachy

Renowacje i remonty budynków

Podczas renowacji budynków z elementów modułowego zestawu PERI UP montuje się platformy robocze, opcjonalnie można zastosować kółka. Schodnie, w których pola są szczelnie wypełnione podestami, a także podpory wysokonośne, rozszerzają zakres zastosowania systemu o kolejne zadania budowlane. Podczas remontów dachów tymczasowe dachy chronią przed deszczem, śniegiem lub upałem.

Working platforms in different heights and dimensions can be combined from the system components. These can even by moved by hand with optional castors.

Platformy robocze

During the refurbishment phase, the PERI UP basic elements are turned into stairwell staircases. Standards, ledgers and decks, supplemented by lightweight PERI UP Flex flights of stairs, make versatile adaptations to the existing stairwells possible.

Schodnie

According to the requirements, PERI UP heavy-duty props are combined and installed with the appropriate PERI UP standards in suitable lengths as well as with lightweight system components. They are characterized by their simple transport and erection and their high load-bearing capacity of up to 200 kN.

Podpory wysokonośne

For refurbishment work, the PERI UP weather-protection roof safely protects against hail, snow and strong sunlight.

Rusztowania ochronne

Osprzęt logistyczny na wszystkich etapach budowy


Transport materiału

PERI oferuje osprzęt logistyczny wielokrotnego użytku umożliwiający szybki, bezpieczny i opłacalny transport materiału. Są to palety słupkowe, palety ażurowe i palety ażurowo-skrzyniowe. Pozwalają one na uporządkowane składowanie materiału, zaoszczędzenie miejsca dzięki składowaniu w stosach, szybki dostęp do materiału oraz bezpieczny transport wózkiem widłowym lub żurawiem.

więcej informacji