You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bezpieczeństwo gwarantowane przez PERI


Bezpieczeństwo produkcji

Samokontrola w produkcji systemów rusztowań

więcej informacji

  • Redukcja liczby usterek
  • Samokontrola
  • Jakość oparta na ludziach
  • Kontrole przeprowadzane przez osoby trzecie

Bezpieczeństwo na budowie

Montaż i demontaż rusztowań

więcej informacji

  • Montaż i demontaż rusztowań
  • Stosowane rusztowania