You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bezpieczeństwo produkcji


Czym dla PERI jest jakość?

Zapewnienie i kontrola jakości to standardy, które mają zastosowanie w całym łańcuchu produkcji i podlegają trzem następującym zasadom:

Redukcja liczby usterek

  • Kontrola jakości i wymiarów materiału podczas dostawy i po każdym wykonanym etapie procesu.

Samokontrola

  • Koncentracja na krytycznych aspektach produktu oraz ciągłe szkolenia gwarantują znajomość produktu.

Jakość oparta na ludziach

  • Jakość jest dla nas standardem

Kontrola zewnętrzna

  • PERI zapewnia pełną dokumentację dotyczącą naszych procesów i wytworzonego materiału. Jesteśmy nadzorowani przez organy zewnętrzne i przestrzegamy międzynarodowych standardów produkcji, takich jak:

ISO 9001

ISO 9001 określa minimalne wymogi dotyczące Systemu Zarządzania Jakością (ang. QMS), które należy wdrożyć, aby spełnić wymagania klientów i inne warunki dotyczące jakości produktu lub usługi.


NF

Certyfikat NF, wydawany przez niezależny i bezstronny organ, potwierdza zgodność produktów i usług z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi dokumentami normatywnymi, takimi jak normy oraz, w stosownych przypadkach, specyfikacjami technicznymi dla jeszcze wyższej jakości certyfikacji.


DIBt

DIBt (niem. Deutsches Institut für Bautechnik) wydaje ogólne pozwolenia nadzoru budowlanego dla wyrobów budowlanych, ogólne zgody, europejskie oceny techniczne i raporty dotyczące zgodności z wymaganiami budowlanymi.