You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett Flex spełnia najsurowsze wymagania – zarówno pod względem jego zastosowania, jak i podczas montażu.
 
Zintegrowany Program Rusztowań
 
Zintegrowany Program Rusztowań
 
(ZPR)

Zintegrowany Program Rusztowań PERI jest propozycją korzyści, które wykraczają poza zwykłe oferowanie innowacyjnego produktu.

Zwiększenie przewidywalności
 

  • gwarancja i kontrola jakości
  • cechy produktu
  • skanowanie
  • projektowanie i optymalizacja

 

Redukcja kosztów
 

  • PERIpath

Większa wydajność
 

  • zarządzanie programem
  • doradztwo i szkolenia
  • globalna sieć logistyczna