You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rusztowanie PERI zapewnia idealne warunki pracy również w przypadku montażu i izolacji 8 kanałów wlotowych w kształcie leja.
 
PERI UP
 
PERI UP
 
Większa przewidywalność

Gwarancja i kontrola jakości

Kontrola materiału w momencie otrzymania i po każdym etapie produkcji.

Gwarancja i kontrola jakości - przegląd

 • Pełna dokumentacja surowców i procesów produkcji
 • Zautomatyzowane procesy produkcji gwarancją jednorodnej jakości
 • Jakość zgodna z wymogami międzynarodowych norm dotyczących produkcji i bezpieczeństwa, takich jak np. OSHA, DIBt, SP, HSE, ISO 9001, NF i znak B

Gwarancja i kontrola jakości 

 1. Stała, wewnętrzna kontrola jakości
 2. Wewnątrzzakładowa kontrola jakości
 3. Jakość oparta na ludziach

Cechy produktu

Cechy produktu - przegląd

 • Bezpieczeństwo, elastyczność, szybkość
 • Brak możliwości przypadkowego połączenia z innymi systemami rusztowań dzięki unikalnym połączeniom PERI UP
 • Inteligentne elementy konstrukcyjne umożliwiają wykonywanie robót w ciasnych miejscach i wokół skomplikowanych geometrii
 • Produkcja i właściwości zgodne z międzynarodowymi normami: DIBt, SP, NF, CIDB, znak B

Cechy produktu

 1. 'Gravity Lock"
 2. Uniwersalny układ
 3. "Locking Deck"
 4. PERI UP Flex 2 generacja

"Gravity Lock"
Podczas montażu głowicy rygla w rozecie klin blokuje się pod wpływem siły ciężkości.

Moduł szerokości podestów rusztowaniowych PERI UP wynosi 25 cm. Dzięki temu można szczelnie zakryć wszystkie pola rusztowania roboczego.

"Locking Deck"
Podesty montuje się bezpośrednio na ryglach. Dodatkowy rygiel podtrzymujący podest nie jest konieczny. Pod wpływem siły ciężkości zaczep zatrzaskuje się, zabezpieczając podest przed przemieszaniem.

Nawet do 20% oszczędności ciężaru przy tym samym obciążeniu.

Skanowanie


Skanowanie - przegląd

 • Skanowanie laserowe dostarcza szczegółowych danych do opracowania projektu
 • Wyeliminowanie niepewnych rozwiązań na budowie dzięki dopasowanemu projektowi
 • Wczesna wizualizacja rozwiązania rusztowań na modelu 3D
 • Znacznie krótszy czas montażu, gdyż miejsce i lista elementów są dokładnie zaplanowane
 • Znaczne zmniejszenie nakładu robocizny

Skanowanie

 1. Skanowanie
 2. Przetważanie chmury punktów
 3. Projektowanie rusztowania na modelu 3D
 4. Rozpoznawanie kolizji

Minimum 3 stanowiska skanowania. Jedno skanowanie trwa średnio poniżej 10 minut.

Chmura punktów i renderowanie pozwala stworzyć model 3D.

Wyeliminowanie możliwości kolizji w obrębie istniejącej konstrukcji.

Projektowanie i optymalizacja

Projektowanie i optymalizacja - przegląd

 • Wczesna integracja procesu projektowania rusztowań w harmonogramie całego projektu.
 • Wizualizacja projektu rusztowań w 3D i środowisku wirtualnym
 • Możliwość wczesnego określenia zapotrzebowania na materiał i robociznę
 • Wyeliminowanie szczytów zapotrzebowania i optymalizacja zasobów

Projektowanie i optymalizacja 

 1. Model 3D
 2. Projektowanie rusztowania
 3. Harmonogram robót
 4. Optymalizacja zapotrzebowania na materiał
 5. Zmniejszenie nakładów robocizny

Dokładne projektowanie rusztowania na modelu 3D z uwzględnieniem warunków na placu budowy.

Wczesna wizualizacja rozwiązania rusztowań w środowisko wirtualnym.

Dokładna prognoza zapotrzebowania na materiał i robociznę poprzez powiązanie projektu rusztowań z harmonogramem robót

Wyeliminowanie szczytów zapotrzebowania pozwala znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na materiał.