You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP - większa wydajność
 
PERI UP
 
PERI UP
 
Większa wydajność

Zarządzanie programem

  • Kierownik programu wspiera klienta na placu budowy w realizacji programu ZPR (w anielskiej wersji ISP - Integrated Scaffolding Program).
  • We współpracy z kierownictwem projektu nadzorowane jest prawidłowe stosowanie aplikacji PERIpath, a także ustalany harmonogram robót i optymalne wykorzystanie materiału.
  • Ponadto kierownik programu koordynuje zapotrzebowania na usługi inżynierskie.

Szkolenia

Szkolenia - przegląd

  • PERI oferuje szkolenia w zakresie produktów i oprogramowania, które są prowadzone zarówno na placach budowy jak i w naszych centrach szkoleniowych.
  • Szkolenie w zakresie produktu jest dopasowywane do potrzeb uczestników i odbywa się na zasadzie „train the trainer” (wyszkol instruktora) – szkoleni mogą być zarówno brygadziści, jak i całe załogi.
  • W ramach szkoleń z oprogramowania firma PERI oferuje szkolenia kluczowych użytkowników dla oprogramowania PERIpath i PERI CAD.

Szkolenia - krok po kroku

  1. Szkolenia w zakresie produktu
  2. PERIpath
  3. PERI CAD

Globalna sieć logistyczna