You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX

Uniwersalne deskowanie stropowe z dźwigarami GT 24 - dla każdej geometrii stropu i wysokości kondygnacji.
Dźwigary dobiera się pod kątem wymagań projektu: dźwigar kratowy GT 24 pozwala na uzyskanie dużych rozpiętości, dźwigar VT 20K jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, stosowanym przy cieńszych stropach.
Za pomocą deskowania MULTIFLEX można formować stropy o dowolnej geometrii. Możliwość przesuwania dźwigarów względem siebie oraz zmiany kierunku dźwigarów głównych zapewnia maksymalne dopasowanie.
Dzięki podporom PERI MULTIPROP można wykorzystać pełną dopuszczalną wartość reakcji podporowej dźwigara GT 24 (28 kN) do pełnego wysuwu podpory.
Deskowanie stropowe MULTIFLEX wsparte na rusztowaniu przestrzennym PERI UP o wysokości 14,00 m.
Zdwojenie dźwigarów GT 24 zwiększa wykorzystanie nośności rusztowania podporowego PERI UP Flex na dużej wysokości.
Klip Flex jest dostępny w trzech różnych wariantach dla różnych kombinacji dźwigarów. Ten praktyczny element zapewnia stabilne połączenie dźwigarów bez użycia gwoździ.

Informacje ogólne

Główne elementy konstrukcyjne systemu MULTIFLEX to dźwigary deskowaniowe VT 20K i GT 24. Możliwość swobodnego doboru dźwigarów głównych i rozdzielczych oraz ich położenia i rozstawu, a także dowolny wybór płyt poszycia sprawiają, że MULTIFLEX oferuje maksymalne możliwości dopasowania do wymagań projektu. Zastosowanie dźwigarów GT 24 o wysokiej nośności jako dźwigarów głównych i rozdzielczych pozwala na uzyskanie dużych rozpiętości. MULTIFLEX to zatem idealne rozwiązanie dla deskowania stropów o skomplikowanej geometrii, z uskokami, podciągami lub ograniczonych przestrzennie.

Zoptymalizowane użycie materiału
Dowolna kombinacja układu dźwigarów GT 24 i VT 20K oraz ich rozmieszczenia.

Dowolna geometria
Możliwość dowolnego rozmieszczenia dźwigarów – promieniście, wielobocznie lub na zakładkę.

Dowolne wykończenie powierzchni
Szeroki wybór płyt poszycia w zależności od wymaganej jakości lica betonu i układu spoin.


Dane techniczne

  • Dźwigarowe deskowanie stropowe z dźwigarów głównych i rozdzielczych z dowolnym poszyciem
  • Dobór dźwigarów oraz rozstawów w zależności od wymagań realizacji
  • Dźwigary GT 24 do stropów o grubości do 100 cm, dźwigary VT 20K do stropów o grubości do 50 cm
  • Możliwość dopasowania ciężaru poszczególnych elementów do warunków budowy
  • Dowolny wybór rusztowania podporowego
  • Brak kompensacji dzięki dopasowaniu deskowania do potrzeb realizacji
  • Stabilizacja dźwigarów rozdzielczych na dźwigarach głównych za pomocą klipu FLEX

Pobierz pdf