You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stół stropowy SKYTABLE

Stół stropowy o maksymalnej powierzchni 150 m².
Żuraw za pomocą zawiesia i wózka wyciąga stół poziomo z budynku. Nie ma potrzeby wchodzenia na stół.
Zawiesie STM jest zdalnie sterowane i utrzymuje stół w pozycji poziomej w trakcie transportu.
Do szybkiego przestawiania stołów na następne kondygnacje używa się zawiesi widłowych. Zawiesie widłowe utrzymuje pozycję poziomą,
zarówno w stanie niezaładowanym, jak i z podczepionym stołem stropowym.

Informacje ogólne

SKYTABLE to idealne rozwiązanie do deskowania stropów o dużej powierzchni. W budynkach z otwartą fasadą za pomocą tego rozwiązania można deskować stropy o powierzchni do 150 m². SKYTABLE jest zawsze projektowany zgodnie z wymaganiami konkretnej realizacji. Jego wymiary zależą od geometrii budynku i są ograniczone wyłącznie maksymalnym ciężarem własnym stołu. Za pomocą zdalnie sterowanego zawiesia stół SKYTABLE można szybko i bezpiecznie przemieszczać na kolejne kondygnacje.

Wyjątkowo szybki
Duża powierzchnia deskowania, łatwe opuszczanie z niewielkim wymaganym zakresem regulacji podpór.

Wyjątkowo bezpieczny
Zdalne przenoszenie z zabezpieczonej krawędzi stropu.

Wyjątkowo uniwersalny
Indywidualnie zaprojektowane deskowanie zgodnie z wymaganiami realizacji.


Dane techniczne

  • Indywidualnie zaprojektowany stół stropowy o powierzchni do 150 m²
  • Od 6,00 m do 24,40 m długości i od 1,80 m do 6,10 m szerokości z dwiema kratownicami; od 9,00 m do 15,00 m długości i od 6,00 m do 9,00 m szerokości z trzema kratownicami
  • Dla stropów o grubości do 40 cm
  • Przemieszczanie w poziomie za pomocą wózka i zawiesia STM ze zintegrowanym napędem łańcuchowym; transport na następną kondygnację przy użyciu zdalnie sterowanego zawiesia i żurawia
  • Przenoszenie obciążeń za pomocą podpór MULTIPROP zamocowanych do dźwigarów kratowych z możliwością szybkiego ich odciążania; przy większej wysokości stosowane są wieże podporowe MULTIPROP
  • Brak kompensacji dzięki dopasowaniu deskowania do potrzeb projektu