You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Deskowanie słupów VARIO GT 24

Dla dowolnych wysokości i przekrojów kwadratowych lub prostokątnych.
Żelbetowe słupy o wysokości 11,70 m betonowane w ekonomiczny sposób i z dużą dokładnością przy pomocy deskowania słupów VARIO GT 24.

Informacje ogólne

VARIO GT 24 jest zawsze specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniem składającym się z dźwigarów deskowaniowych, stalowych rygli i dowolnego poszycia. Można je dopasować do każdego przekroju, wysokości betonowania oraz wymaganego parcia mieszanki betonowej. Deskowanie VARIO GT 24 pozwala doskonale spełnić wymagania jakościowe betonu licowego.

Płynna regulacja
Słupy o przekroju prostokątnym i kwadratowym oraz dowolnych wymiarach.

Do betonu licowego
Konstrukcja dopasowana do wymagań projektu, z dowolnym poszyciem.

Do wysokiego parcia mieszanki betonowej
Indywidualnie dopasowane rozmieszczenie dźwigarów deskowaniowych i stalowych rygli.


Dane techniczne

  • Przekroje kwadratowe lub prostokątne od 20 cm x 20 cm do 120 cm x 80 cm
  • Rozwiązanie dopasowane do potrzeb projektu
  • Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 100 kN/m² w wariancie standardowym; możliwość zaprojektowania na wyższe wartości
  • W komplecie z pomostem roboczo-betoniarskim oraz drabiną wejściową