You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wysokonośna wieża podporowa VST

System rusztowań podporowych dla bardzo dużych obciążeń w budownictwie mostowym i do zastosowań specjalnych w budownictwie inżynieryjnym
Wysokonośne wieże podporowe VARIOKIT jako tymczasowa konstrukcja podporowa podczas montażu stalowej hali terminala lotniczego.
Każda z wież podporowych o wysokości 23,60 m przenosi obciążenie 200 t. Montaż wież przyspieszyły gotowe segmenty o wysokości 10 m.
Wysoka nośność: wieże podporowe VST na bazie zestawu inżynieryjnego VARIOKIT mogą bezpiecznie przenosić obciążenia wynoszące do 700 kN na stojak.
Wysokonośne wieże podporowe PERI VST przenoszące obciążenia łuku na dużej wysokości.
Za pomocą podstawowych i systemowych elementów zestawu inżynieryjnego VARIOKIT można montować wysokonośne wieże podporowe i wiązary kratowe o dużej rozpiętości, wykorzystywane w budownictwie mostowym.
Wysokonośna wieża podporowa może być łatwo podnoszona i opuszczana także pod obciążeniem – dzięki głowicy i przenośnym zestawom hydraulicznym.
System VARIOKIT jest kompatybilny z systemem rusztowań PERI UP. Dzięki temu można szybko i bezpiecznie zapewnić niezbędne dojścia i pomosty robocze.

Informacje ogólne

Wysokonośne wieże podporowe pełnią funkcję rusztowania podporowego i są wykorzystywane w projektach, w których konieczne jest punktowe przenoszenie dużych obciążeń. Mogą być montowane i wykorzystywane jako pojedyncze wieże, jako tarcze lub przestrzenne konstrukcje podporowe.

Szybki montaż

Połączenia śrubowe i gotowe segmenty wieży o wysokości do 10 m

Łatwe dopasowanie wysokości

Przenośny układ hydrauliczny, za pomocą którego można obsługiwać trzpień z głowicą pod pełnym obciążeniem.

Rozwiązanie ekonomiczne

Wszystkie elementy konstrukcyjne znajdują się w parku dzierżawnym PERI


Dane techniczne

  • Do wież 4-stojakowych, wież ze stojakiem pośrednim, tarcz podporowych, tarcz podłużnych i przestrzennych konstrukcji podporowych,
  • Maksymalne obciążenie na stojak: 700 kN,
  • Standardowa wysokość do 40 m,
  • Za pomocą nadstawianych szyn RCS, dwóch elementów kompensacyjnych i trzpienia z głowicą można uzyskać dowolną wysokość wieży.

Rodzaje zastosowań

Za pomocą standardowych elementów konstrukcyjnych można konstruować najróżniejsze systemy rusztowań podporowych:

Wieże 4-stojakowe

W konfiguracji standardowej dostępne w wymiarach 2 x 2 m lub dowolnych innych wymaganych statycznie do maksymalnie 6,50 x 6,50 m.

Wieże z podwójnymi stojakami

W obszarach bardzo dużych obciążeń można dwukrotnie zwiększyć nośność wieży podwajając stojaki.

Tarcze podporowe

Połączone w tarczę, wieże podporowe uzyskują znacznie wyższą sztywność poprzeczną w jednym kierunku.

Przestrzenna konstrukcja podporowa

Łącząc poszczególne tarcze podporowe ze sobą, można zwiększyć sztywność poprzeczną rusztowania podporowego także w drugim kierunku.

Tarcze podłużne

W obszarze przyczółków i filarów można stosować tarcze podłużne o wysokości do 10 m przy wyłącznym mocowaniu od góry.

Pobierz pdf