You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Schody PERI UP Public ze stalowymi podestami

Informacje ogólne

PERI UP Public to tymczasowe schody przeznaczone do stosowania w przestrzeni publicznej. Typowe przykłady zastosowania to: wejścia na trybuny, dojścia do tymczasowych kładek dla pieszych oraz schody zastępcze używane w trakcie renowacji budynków. Tego typu schody muszą spełniać wyjątkowo wysokie wymagania odnośnie dopuszczalnych obciążeń, szerokości biegów schodowych oraz rozmieszczenia poręczy i spoczników. To wyjaśnia, dlaczego PERI Public koncentruje się na bezpieczeństwie użytkowników.

Szeroki zakres konfiguracji
Jako schody łamane, jedno- lub wielobiegowe lub jako schodnie.

Zgodne z obowiązującymi przepisami
Geometria schodów i rozmieszczenie spoczników spełniają wymagania dotyczące schodów w przestrzeni publicznej.

Dla dużych zgromadzeń publicznych
Dopuszczalne obciążenie użytkowe 7,50 kN/m².


Dane techniczne

 • Schody policzkowe o szerokości biegów 150 cm, 200 cm lub 250 cm
 • Stosowane w przestrzeni publicznej
  jako schody jednobiegowe
  jako schody wielobiegowe
  jako schody łamane
  ​jako schodnie z prześwitem lub bez
 • Wymiary w rzucie schodni od 3,25 m x 5,50 m
 • Spełnia wymagania dla przestrzeni publicznej w zakresie rozmieszczenia spoczników, wymiarów stopni, wysokości i konstrukcji poręczy oraz odporności na akty wandalizmu
 • Dopuszczalne obciążenie użytkowe 7,5 kN/m2, obciążenie poręczy do 2,0 kN/m

Masz pytanie?

Z przyjemnością na nie odpowiemy lub prześlemy dodatkowe informacje.

Skontaktuj się z nami