You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Schodnia PERI UP Flex z biegami aluminiowymi 75

Informacje ogólne

Lekkie aluminiowe biegi schodowe o szerokości 75 cm montuje się na poziomych ryglach rusztowania modułowego PERI UP. Tak powstają 4-stojakowe wieże, współbieżne lub przeciwbieżne, o wysokości do 100 m. Dopuszczalne obciążenie schodni z biegami aluminiowymi 75 wynosi 2,00 kN/m². Zapewnia ona dostęp do stanowisk pracy na placu budowy.

Elastyczna siatka konstrukcyjna
Siatka konstrukcyjna o module 25 cm pozwala szczelnie zamknąć wszystkie pola rusztowania, nawet w niewielkich .pomieszczeniach.

Proste dopasowanie
Dostęp do otworów budynku za  pomocą wsporników i krótkich  biegów schodowych – niezależnie  od wysokości kondygnacji.

Szybki montaż
Przy wykorzystaniu niewielkiej liczby rygli i zakotwień.


Dane techniczne

  • Szybki montaż spawanych biegów schodowych o szerokości 75 cm (szerokość biegu w świetle 67 cm)
  • Schodnie współbieżne i przeciwbieżne o wysokości od 2 m do 66 m (w nietypowych projektach nawet do 100 m)
  • Pozioma siatka konstrukcyjna: 1,5 m x 2,5 m lub 1,5 m x 3,0 m
  • Dopuszczalne obciążenie: 2 kN/m² dla biegów schodowych i podestów, 2 kN/m² dla całej konstrukcji na długości 20 mb
  • Dopasowanie do otworów budynku w module wysokości 25 cm za pomocą mocowanych z boku wsporników
  • Możliwość montażu obok siebie biegów o przeciwnych kierunkach ruchu, oddzielonych poręczą

Wariant dla ciasnych pomieszczeń

Schodnie PERI UP w trzonach klatek schodowych

Dzięki kompaktowym schodniom możliwe jest tworzenie dojść wewnątrz budynków z małymi trzonami klatek schodowych. W tym celu po zamontowaniu dodatkowego rygla pod kątem 90° na tym samym poziomie montowane są biegi schodowe o mniejszej długości i wysokości. Schodnia może służyć jednocześnie jako platforma robocza przy wykańczaniu ścian. Za pomocą elementów standardowych można tworzyć dojścia w module wysokości 25 cm. Standardowe warianty są przewidziane dla typowej wysokości kondygnacji, wynoszącej 2,75 m.

Masz pytanie?

Z przyjemnością na nie odpowiemy lub prześlemy dodatkowe informacje.

Skontaktuj się z nami