You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kościół św. Katarzyny

Opis projektu

Lokalizacja: Gdańsk, Polska

 • Najstarszy kościół parafialny na Starym Mieście w Gdańsku – jeden z najcenniejszych zabytków
 • Bryła kościoła składająca się z wieży z otaczającymi ją kaplicami, z dwuspadowym dachem trójnawowego korpusu, do którego przylega pięć kaplic oraz szerokiego prezbiterium, w którym każda z trzech naw ma osobny dach
 • Całość ma 61,5 m długości i od 25 do 40 m szerokości. Wieża mierzy 44 m do nasady hełmu, a 76 m do wierzchołka
 • W wieży kościelnej mieści się Muzeum Zegarów Wieżowych, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W 2011 roku zainstalowano tu pierwszy na świecie zegar pulsarowy.

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie robót elewacyjnych wieży w ramach odbudowy po pożarze w 2006 roku
 • Konieczność podwieszenia rusztowania przy trzech fasadach wieży na niezależnej dodatkowej podbudowie
 • Brak możliwości standardowego posadowienia rusztowania wokół trzech fasad wieży ze względu na przylegające do niej kaplice
 • Zminimalizowanie ingerencji w zabytkową substancję obiektu np. poprzez zoptymalizowanie liczby zakotwień 

Klient

Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe „Megaron” Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Rozwiązanie dopasowane w istniejącą geometrię obiektu
 • Prowadzenie remontu przylegających do wieży dachów (dzięki zastosowaniu podwieszonego rusztowania)
 • Zminimalizowana ingerencja w zabytkową substancję obiektu
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami dla obiektów zabytkowych
Tomasz Wierzchowski
Kierownik Budowy

Zastosowanie rusztowań PERI umożliwiło nam wykonanie tak trudnego zadania w łatwy, dostępny, a przede wszystkim w bezpieczny sposób

Rozwiązanie PERI

 • Rusztowanie ramowe T72 zapewniające bezpieczne stanowiska pracy
 • Kombinacja kompatybilnych systemów rusztowań PERI: modułowego Rosett i ramowego T72
 • Modułowe rusztowanie Rosett wykorzystano do wykonania podbudowy pod  rusztowanie fasadowe
 • Przestrzenna konstrukcja Rosett, wpasowana w istniejącą geometrię wewnątrz wieży (należało uwzględnić stalowe elementy konstrukcyjne, dzwon, okna itp.) z wystawionymi przez okna wspornikowo systemowymi dźwigarami ULS / ULA HD, na których opierało się rusztowanie fasadowe
 • Zastosowano na rusztowaniu siatkę ochronną