You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin

Opis projektu

Lokalizacja: Szczecin, Polska

W maju 2017 roku w północnym skrzydle Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wystąpiła katastrofa budowlana. Bardzo nietypowy przebieg zdarzenia był skutkiem osunięcia się słupa najniższej kondygnacji pod ziemię, pociągającego za sobą słupy wyższych kondygnacji i zawalenie stropów.

Do zabezpieczenia i naprawy przewidziano ruszty oparte poprzez dźwigary HEB 650 na wieżach znajdujących się na zewnątrz budynku. Jako rusztowanie podporowe zaprojektowano wysokonośne wieże wsporcze systemu PERI VST. Dźwigary których podstawową funkcją jest zabezpieczenie ceglanych słupów przed dalszą degradacją po katastrofie, pełnią rówież rolę pomostów roboczych do wyburzenie łukowych stropów ceglanych i prowadzenia dalszych prac. Wysokość wież wynosi ca 11 m.

Wymagania

  • Wysokie standardy bezpieczeństwa pracy
  • Sprawna i bezpieczna realizacja, pozwalająca na etapowanie prac przy wznoszeniu wież
  • Duża elastyczność w kształtowaniu geometrii wież wsporczych

Klient

Generalny Wykonawca:
RESTAURO Sp. z o.o.

Wykonawca Montażu Konstrukcji Zabezpieczającej:
DUROBUD - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

Korzyści dla klienta

  • Dotrzymanie założonego przez projektanta precyzyjnego planu rozmieszczenia dźwigarów HEB 650
  • Bezpieczeństwo wykonywania prac na każdym etapie realizacji
  • Niezawodność dostaw wymaganego potencjału na plac budowy
  • Szkolenia z zakresu bezpiecznego montażu i użytkowania dla wykonawcy

Rozwiązanie PERI

  • System wież VST zestawu konstrukcyjnego VARIOKIT do bezpiecznej i sprawnej realizacji wysokich podparć o dużej nośności
  • System wież ST 100 zapewniający dużą stabilność przy małym ciężarze i prostej konstrukcji, służący do wykonania prac nasuwania stalowych dźwigarów rusztu
  • Efektywna współpraca z projektantem i wykonawcą na rzecz optymalnego doboru rozwiązań