You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

A1 odcinek III Brzezie - Kowal

Opis projektu

Lokalizacja: Brzezie - Kowal, Polska

 • 30 km odcinek autostrady A1
 • 27 obiektów inżynierskich o konstrukcji belkowej i prefabrykowanej, w tym 3 obiekty łukowe, z czego jeden zespolony z dźwigarami łukowymi, niektóre obiekty zlokalizowane nad ciekami wodnymi.

Wymagania

 • Rozwiązania technologiczne pozwalające na bezpieczne i szybkie wykonywanie robót
 • Bezpieczne wykonanie różnorodnych obiektów mostowych
 • Wysokie wymagania dotyczące powierzchni licowych betonu

Klient

HYDROBUDOWA 9

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac dzięki możliwości montażu deskowań na odkładzie
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami dotyczącymi jakości lica betonu
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę

Rozwiązanie PERI

 • Dzięki modułowemu zestawowi inżynieryjnemu VARIOKIT możliwe było wykonanie. Deskowanie obiektów zlokalizowanych nad ciekami wodnymi
 • Zastosowanie deskowania VARIO przy wykonawstwie obiektów belkowych pozwoliło na bezpieczny montaż krążyn na poziomie terenu, co minimalizowało ryzyko wystąpienia wypadków.