You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin - Zegrze Pomorskie

Opis projektu

Lokalizacja: Koszalin, Polska

Realizowana inwestycja jest pierwszym odcinkiem drogowego połączenia Koszalina z miejscowością Bobolice. W ramach etapu o długości 16,5 km wykonano 16 obiektów inżynierskich, w tym 7 w ciągu drogi ekspresowej, 8 w ciągu dróg publicznych oraz1 przejście podziemne. Obiektem o największych wymiarach jest 7-przęsłowa estakada MS-15.4 o całkowitej długości 200 m.

Wymagania

 • Sprostanie wysokim wymaganiom dla powierzchni betonu w korpusach przyczółków oraz podporach pośrednich.
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa przy realizacji wszelkich prac montażowych.
 • Redukcja czasu pracy przy najbardziej pracochłonnych procesach.
 • Bieżąca kontrola nad procesem zarządzania deskowaniami w tym wielkością potencjałów, przygotowaniem dokumentacji technicznej, harmonogramem realizacji oraz dostaw i zwrotów materiału.

Klient

Generalny Wykonawca: BUDIMEX S. A.

Korzyści dla klienta

 • Bezpieczeństwo wykonywania prac na każdym etapie realizacji.
 • Elastyczne podejście do współpracy z Klientem umożliwiające przygotowanie optymalnych rozwiązań technologicznych.
 • Niezawodność dostaw wymaganego potencjału deskowań na plac budowy.
 • Wsparcie techniczne dla brygad ciesielskich podczas prac montażowych na placu budowy.
Kierownictwo budowy
Kierownictwo budowy - BUDIMEX SA
Od lewej: Łukasz Rozkowiński, Damian Korczak, Michał Wnukowski, Małgorzata Zawieśnicka

Wypracowane wspólnie z Zespołem Peri rozwiązania pozwoliły na realizację ponad 200-metrowego obiektu w bardzo satysfakcjonującym tempie, a co ważne umożliwiły optymalizację kosztów realizacji. Zastosowanie systemowego podparcia VST jest idealnie dobranym rozwiązaniem w przypadku stosowania ustrojów nośnych w postaci zespolenia belek T oraz płyty żelbetowej. Zespół PERI bardzo elastycznie dostosował się do wymaganego przez Budimex harmonogramu zarówno w zakresie projektowania, jak i samej realizacji dostaw, a co warte podkreślenia pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym dotrzymał ustaleń umowy i nie stosował roszczeniowych postaw. Mamy nadzieję, że ogrom superlatyw dobrze rokuje na  dalsze etapy współpracy – czego zarówno sobie, jak i zespołowi PERI życzymy.

Rozwiązanie PERI

 • Dostarczenie szerokiego asortymentu rozwiązań BHP w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zróżnicowanych warunkach placu budowy.
 • Dostarczenie niezbędnego potencjału deskowania ściennego z nową sklejką o bardzo wysokiej jakości.
 • Zastosowanie powtarzalnych rozwiązań umożliwiających sprawną rotację sprzętu między różnymi obiektami lub między nitkami w ramach tego samego obiektu, jak w przypadku estakady MS-15.4. 
 • Efektywna komunikacja i współpraca z Wykonawcą na rzecz sprawnego zarządzania obrotem dzierżawionego materiału.