You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Budowa Drogi Ekspresowej S-7 Kraków - Rabka-Zdrój

Opis projektu

Lokalizacja: Kraków - Rabka Zdrój, Polska

Ustrój nośny obiektu zaprojektowano w postaci dziewięcioprzęsłowej belki ciągłej z betonu sprężonego o przekroju skrzynkowym jednokomorowym o stałej wysokości 3,40 m w osi skrzynki. 

Wymagania

Wykonanie ustroju nośnego za pomocą metody rusztowania przesuwnego MSS opartego dodatkowo na żelbetowych podporach tymczasowych.  

Klient

IDS-BUD S.A.

Korzyści dla klienta

Pierwomontaż i szybka dostawa "just in time" gotowych paneli pozwoliła skrócić całkowity czas montażu deskowania na budowie oraz zredukować ilość robocizny. Zastosowanie nowości produktowej PERI - konsoli z głowicą opadową "VIL" wpłynęło na redukcję czasu potrzebnego do ustawiania deskowania do betonowania, rozdeskowania paneli stropowych oraz przejazdu deskowania na kolejny segment roboczy. 

Anna Tomczyk - kierownik robót
Anna Tokarczyk
Kierownik robót

Wspólnie z biurem technologicznym PERI udało się opracować rozwiązanie, które spełniło wysokie wymagania projektu. Zastosowanie innowacyjnego systemu VIL pozwoliło na skrócenie czasu wykonania segmentów ustroju nośnego oraz ograniczyło nakład robocizny. Pozostałe systemy deskowań i rusztowań PERI, które wykorzystaliśmy na placu budowy spełniły wysokie oczekiwania co do jakości, jak i bezpieczeństwa prowadzonych prac. Stały kontakt z działem technologicznym, handlowym oraz logistyką pozwolił zaplanować i zrealizować dostawy terminowo i bez opóźnień w wykonywanych pracach.

Rozwiązanie PERI

Na potrzeby realizacji ustroju nośnego obiektu 6, 7, 8 zaproponowano klientowi zestaw inżynieryjny VARIOKIT wraz z nowością produktową - konsolami do nasuwania podłużnego deskowania stropowego "VIL - Vario Incremental Launching". Pierwomontaż paneli deskowania ustroju nośnego przeprowadzono w Centrum Logistycznym Jaworzno. 
Do zabezpieczenia krawędzi wykonanych segmentów ustroju nośnego użyto sprawdzonego na wielu realizacjach systemu siatek ochronnych.