You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Estakada ET-1 i MD-4

Opis projektu

Lokalizacja: Wrocław, Polska

 • Obiekty w trasie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia łącznika Aglomeracyjnego A4-S8
 • Estakada ET-1 o długości 614 m a most MD-4 o długości 532 m
 • Trasa przebiega nad wodą, terenami zalewowymi, polderami i rozlewiskami Oławy i Odry czyli nad słabymi gruntami uniemożliwiającymi zastosowanie stacjonarnego podparcia
 • Wykonano przy użyciu kroczącego urządzenia formującego - dźwigara przejezdnego PERI
 • Dźwigar PERI jako kompletne rozwiązanie deskowania przęsła o rozpiętości 40 m
 • Cały ośmiokilometrowy odcinek budowany był w latach 2009-2013

Wymagania

 • Adaptowanie dźwigara do odmiennych geometrii ustrojów nośnych
 • Krótki cykl realizacji
 • Zaplanowanie 2km przejazdu pomiędzy estakadami po tymczasowej drodze technologicznej

Klient

SKANSKA S.A.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót dzięki zastosowaniu urządzenia umożliwiającego uzyskanie tygodniowego cyklu wykonania przęsła obiektu
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy
Marcin Sęk
Inżynier Budowy

Urządzenie formujące, które nazwaliśmy „Red Dragon” pozwoliło nam zachować założony, napięty harmonogram. Współpraca z PERI przy budowie estakad na terenach zalewowych pozwoliła na zachowanie bezpieczeństwa i uniknięcie dodtakowych kosztów, związanych z posadowieniem bezpośrednim rusztowań stacjonarnych

Rozwiązanie PERI

 • Przejezdne uniwersalne urządzenie kroczące
 • Uniwersalne, ekonomiczne deskowanie ścienne VARIO umożliwiające wykonywanie konstrukcji obiektu