You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Estakada nad stacją kolejową Kraków Płaszów

Opis projektu

Lokalizacja: Kraków, Polska

 • 20 sekcji betonowania nawisowego na każdej podporze.
 • Sekcje betonowania o długości 5,75 m.
 • Użebrowane i sprężane poprzecznie wsporniki estakady.

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie prac betoniarskich.
 • Wykonanie ustroju nad stacją Kraków Płaszów bez zamykania torów kolejowych oraz ingerencji w podłoże.
 • Dotrzymanie dwutygodniowego cyklu betonowania jednej sekcji łącznie z podwieszeniem ustroju do pylonu.
 • Szybki montaż wysokiego na 14 m podparcia ustroju nośnego.
 • Duża sztywność deskowań ze względu na dużą i zmienną szerokość obiektu (od 15,44 do 17,3 m) i niesymetrycznej długości wsporniki płyty górnej (szerokość lewego wspornika wynosił od 5,76 m do 5,31 m a szerokość prawego wspornika wynosiła od 1,7 m do 3,7 m).
 • Bezpieczne wykonanie sprężenia poprzecznego wsporników płyty górnej z urządzenia PERI BCC.
 • Możliwość powrotu urządzenia nawisowego w kierunku, aby demontaż przeprowadzić nad peronem, a nie nad torowiskiem.

Klient

Generalny Wykonawca
Mota-Engil Central Europe S.A.

 

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie założonego cyklu betonowania.
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych oraz brak ingerencji podłoże i torowisko.
 • Możliwość betonowania przy pomocy urządzenia nawisowego w jednym cyklu segmentów o długości 5,75 m.
 • Szybka i bezpieczna rektyfikacja deskowań dzięki odpowiedniemu połączeniu deskowań wsporników i środników, oraz dużej sztywności urządzenia nawisowego PERI BCC.
 • Pomimo istniejących want urządzenie PERI BCC mogło wrócić (bez kotwienia w wykonanym ustroju) w kierunku podpory, aby demontaż odbywał się nad nieczynnym peronem, a nie nad torowiskiem.
 • Bezpieczny dostęp do sprężania poprzecznego i podłużnego obiektu.
 • Zastosowanie systemu HD 200 pozwoliło na podparcie ustroju nad ulicą Żolnierską.
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę.
Artur Salachna, Foreman, and Krzysztof Goliński, Bridge Construction Manager
Artur Salachna | Krzysztof Goliński
Kierownicy robót mostowych

Zastosowane urządzenie PERI BCC pozwala na łatwą i szybką rektyfikację deskowań oraz pozwala na bezpieczne prowadzenie prac nad terenem PKP.

Dzięki współpracy z PERI już na etapie projektu możliwe jest utrzymanie założonego dwutygodniowego cyklu betonowania.

Rozwiązanie PERI

 • Zastosowanie wózka nawisowego PERI BCC umożliwiło przekroczenie stacji Kraków Płaszów bez ingerencję w podłoże, oraz bez zamykania ruchu kolejowego.
 • Dzięki zastosowaniu wózka nawisowego z hydraulicznym systemem przejazdu i automatycznego rozdeskowania utrzymano zakładany dwutygodniowy cykl betonowania.
 • Duża sztywność podłużna jak i poprzeczna urządzenia nawisowego pozwoliła na dokładne wykonanie ustroju i bezpieczne sprężanie zarówno podłużne jak i poprzeczne.
 • Dzięki zastosowaniu wcześniej zmontowanych paneli deskowań VARIO GT 24 wraz z systemami BHP możliwe było bezpieczne i szybkie  wykonywanie prac betoniarskich.
 • Poprzez zastosowanie rusztowania podporowego ST 100 oraz PERI UP ROSSET budowa wysokiego podparcia ustroju w części stacjonarnej odbywała się w szybki i ciągły sposób.