You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Estakady Katowickie w ciągu DK11

Opis projektu

Lokalizacja: Poznań, Polska

 • 2 obiekty WD1 oraz WD2 podzielone na 2 części (Inflancka oraz Chartowo) o łącznej długości ok. 650 m
 • Zakres obejmował wykonanie 18 podpór pośrednich o dość specyficznej budowie oraz 2 podpór skrajnych

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie podpór o skomplikowanej, zmiennej geometrii
 • Zoptymalizowanie potencjału deskowań na budowie

Klient

 • Konsorcjum Polbud-Pomorze Sp. z o.o. - Most Sp. z o.o.
 • INTECH Sp. z o.o. (Wykonawca robót żelbetowych)

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac na budowie przy użyciu deskowań firmy PERI
 • Zoptymalizowany potencjał deskowań w pełni wykorzystywany podczas całego procesu na Budowie
 • Skrócony termin realizacji całości zadania
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy
Wojciech Czerniak
Kierownik robót, Polbud-Pomorze

Bardzo napięty harmonogram przy ograniczonych możliwościach logistycznych na budowie po raz kolejny pokazały, że wybór firmy PERI jako zaufanego partnera był jak najbardziej trafny i niepodważalny. Precyzja wykonania specjalnych form przestrzennych pozwoliła na szybkie wykonanie podpór i bezproblemowe odbiory końcowe wykonanych elementów

Rozwiązanie PERI

 • Uniwersalny zestaw deskowania ramowego TRIO oraz specjalnych elementów wykonanych na naszych halach montażowych pozwalający na wykonanie wszystkich podpór o zmiennej geometrii
 • Zastosowanie wytrzymałej sklejki PERI Birch przystosowanej do kilkunastokrotnej rotacji
 • Wysoki standard BHP dzięki zintegrowanym pomostom roboczym uzupełnionych o system zabezpieczeń PROKIT
 • Bieżące wsparcie Biura technicznego bezpośrednio na budowie
 • Logistyka transportów uwzględniając lokalizację w centrum miasta