You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most MA-91 przez Wisłę

Opis projektu

Lokalizacja: Grudziądz, Polska

 • Żelbetowy most drogowy w ciągu autostrady A-1, zbudowany z trzech części: mostu nurtowego nad głównym korytem Wisły i dwóch estakad dojazdowych po obu stronach rzeki
 • Całkowita długość przeprawy wynosi 1953,60 metra, a długość estakad dojazdowych wynosi 994,9 m (21 przęseł) i 562,9 m (12 przęseł)
 • Na moście znajduje się jezdnia dwupasmowa dla każdego kierunku ruchu
 • Most wykonany metodą nawisową, a estakady dojazdowe metodą nasuwania podłużnego
 • Projektantem mostu był Piotr Wanecki 

Wymagania

 • Zapewnienie niezakłóconego przebiegu robót w każdych warunkach pogodowych dla budowy dwóch nitek estakady południowej – nad stanowiskiem prefabrykacji segmentów mostu oraz prefabrykacji zbrojenia
 • Zapewnienie wymaganej pielęgnacji betonu
 • Dostęp do stanowiska prefabrykacji segmentów na czas podawania materiałów przy pomocy żurawia
 • Tygodniowy cykl wykonywania segmentu

Klient

Skanska-NDI Joint-Venture Poland

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót ,a nawet wyprzedzenie założonego harmonogramu o 3 miesiące
 • Wykonywanie prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Możliwość otwierania namiotu na czas podawania materiałów przy pomocy żurawia oraz w przypadku dobrej pogody
 • Dachy były przesuwane ręcznie w łatwy sposób bez angażowania dodatkowych urządzeń
 • Długość torowiska pozwalała na całkowite otwarcie stanowisk prefabrykacji
 • Uzyskanie wymaganej jakości betonu
 • Krótki czas montażu namiotów dzięki zastosowaniu prefabrykacji dachów – poszczególne kompletne segmenty dachu (wraz z poszyciem) montowane były obok w bezpiecznych warunkach na poziomie terenu, następnie całe jednostki przy pomocy żurawia umieszczane w docelowym miejscu na tarczach podporowych ROSETT
 • Kederowe plandeki zapewniały przepuszczalność światła, nie trzeba stosować dodatkowego oświetlenia 
Dariusz Daniluk
Majster Budowy

PERI przedstawiło nam interesującą koncepcję pod względem technologii i szerokiego zakresu zastosowania elementów dzierżawnych. Prowadzenie robót niezależnie od warunków atmosferycznych umożliwiło nam zachowanie tygodniowego cyklu. Dzięki temu prace trwały o 3 miesiące krócej niż przewidywał harmonogram i to bez ubytku na jakości betonu

Rozwiązanie PERI

 • Dwa namioty technologiczne z niezależnymi, przejezdnymi dachami LGS przekrywające dwa stanowiska prefabrykacji segmentów mostu, jeden namiot technologiczny z dachem ROSETT na bazie systemowych dźwigarów ULS /ULA HD nad stanowiskiem prefabrykacji zbrojenia podzielony na część stałą i przejezdną
 • Maksymalna rozpiętość dachu LGS wynosiła 21,5 m, długość 27 m, długość torowiska 55,5 m
 • Szczelne i trwałe poszycie dachów gwarantowały wykonywanie robót w każdych warunkach pogodowych (zastosowano system plandek kederowych)
 • Trzy tarcze podporowe ROSETT zwieńczone torowiskiem, stanowiły podparcie dla dwóch dachów LGS (środkowa tarcza wspólna dla dwóch dachów)
 • Stabilizacja poprzez kotwienia do przygotowanego podłoża za pomocą systemowych dzierżawnych elementów