You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most główny przez rzekę San

Opis projektu

Lokalizacja: Przemyśl, Polska

 • Wiadukt drogowy WD-2 długości 183 m oraz WD-2 łącznik długości 45 m – konstrukcja zespolona
 • Estakada główna długości 74,7 m oraz most główny długości 229 m – konstrukcja zespolona
 • Pylon żelbetowy wysokości 61,5 m

Wymagania

 • Bezpieczne i szybkie wykonywanie elementów konstrukcyjnych obiektu
 • Betonowanie pylonu i zwornika z zachowaniem dużych wymagań technologicznych
 • Deskowanie ustroju nośnego w oparciu o deskowanie podwieszone do konstrukcji stalowej

Klient

Mota Engil Central Europe S.A.

Korzyści dla klienta

 • Specjalistyczne rozwiązania technologiczne dostosowane do wymagań Wykonawcy
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac na każdym etapie zaawansowania
 • Stały nadzór oraz wsparcie technologiczne
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy
 • Projektowanie elementów specjalnych przez biuro techniczne PERI
Piotr Roszak
Dyrektor Regionu

Wybór proponowanych przez PERI rozwiązań bazujących na doświadczeniach z innych realizacji uważam za słuszny i umożliwiający bezpieczną pracę. Dzięki podestom roboczym KGF 240 oraz dźwigarkowemu deskowaniu ściennemu VARIO GT 24 budowa wież pylonu osiągnęła imponujące tempo

Rozwiązanie PERI

 • Deskowanie VARIO podwieszone do konstrukcji stalowej umożliwiające betonowanie ustroju nośnego bez dodatkowego podparcia
 • Zastosowanie podwieszanych kratownic na bazie systemu VARIOKIT – do wykonania ustroju nośnego
 • Pomosty KG 240 z wózkiem  umożliwiającym odsuwanie deskowania
 • Deskowanie dźwigarkowe VARIO GT 24 – umożliwiające zadeskowanie skomplikowanego kształtu pylonu
 • Wysokonośne kratownice HD pozwalające podeprzeć na wysokości 51 m zwornik pylonu o wymiarach 1,50x 2,50 m i długości 26,20 m. Całkowity ciężar zwornika wynosił 255 ton