You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mosty kolejowe nad Skawą i Stryszówką

Opis projektu

Lokalizacja: Stryszów, Polska

 • Obiekty mostowe, kolejowe, łukowe
 • Most na Skawie 7-przęsłowy, wysokość przęsła 7.5 m
 • Most na Stryszówce 4-przęsłowy, wysokość przęsła 10 m
 • Długość przęseł 55 m
 • Jakość betonu architektoniczna

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie robót
 • Proste rozwiązanie technologiczne i sprawna logistyka
 • Spełnienie wymagań wizualnych odnośnie powierzchni betonu

Klient

SKANSKA S.A.

Korzyści dla klienta

 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi Projektanta
 • Spełnienie oczekiwań dotyczących jakości powierzchni betonowych
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy
Jacek Kopałka
Jacek Kapałka | Łukasz Gawron
Kierownik budowy | Kierownik robót mostowych

Indywidualnie zaprojektowane rozwiązanie technologiczne zapewniało bezpieczeństwo prowadzenia robót przy budowie łuków. Było ono priorytetem na naszej budowie. Kolejnymi istotnymi czynnikami były: estetyka wykonania, łatwość w realizacji robót, sprawna logistyka wewnętrzna w obrębie budowy. To wszystko uzyskaliśmy dzięki współpracy technologicznej z PERI.

Deskowanie PERI VARIO formujące filary i łuki pozwoliło zmniejszyć nakłady robocizny przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych wykonywanych elementów.

Rozwiązanie PERI

 • Deskowanie ramowe TRIO – mało elementów składowych i szybki montaż dla przyczółków
 • Formy specjalne deskowania ściennego VARIO GT24 umożliwiające wykonywanie zarówno filarów pośrednich jak i łuków
 • Lekkie, przestrzenne rusztowanie podporowe ST 100 dla ustrojów nośnych, z jednym rodzajem ramy dla każdej wysokości
 • Wysoka nośność i szeroki zakres stosowania systemu MULTIPROP dla podparcia łuków