You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obwodnica Augustowa

Opis projektu

Lokalizacja: Augustów, Polska

 • 40 obiektów inżynierskich, w tym zrealizowane w technologii nasuwania podłużnego 2 równoległe mosty stalowe nad doliną Rospudy
 • Przyczółki wykonywane w betonie architektonicznym na 4 obiektach
 • Filary wykonywane w betonie architektonicznym na wszystkich obiektach

Wymagania

 • Wykonanie wszystkich obiektów w ciągu 9 miesięcy
 • Przyczółki wykonywane przy użyciu deskowania ramowego z równomiernym odciskiem płyt
 • Bezpieczne wykonanie zarówno podpór jak i ustrojów nośnych
 • Montaż deskowania do konstrukcji stalowej mostów nasuwanych przed wykonaniem nasuwu
 • Wykonanie przyczółków i filarów w wysokiej jakości betonów licowych
 • Podparcia ustrojów z belek prefabrykowanych typu T umożliwiające łatwe odciążenie podpór

Klient

Budimex S.A.

Korzyści dla klienta

 • Mały ciężar elementów składowych wież stosowanych do ustrojów nośnych
 • Łatwość i oszczędność czasu montażu wież podporowych ustrojów nośnych
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Wykonanie prac zgodnie z wymaganiami technologicznymi Projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
Antoni Ciepielewski
Kierownik Budowy

Współpraca z PERI zagwarantowała wysoką jakość oraz tempo robót dzięki dobrej organizacji dostaw dla wszystkich obiektów budowanej drogi ekspresowej

Rozwiązanie PERI

 • System VARIOKIT umożliwił wykonanie krążyn na mostach realizowanych w technologii nasuwania podłużnego
 • Podparcie za pomocą tarczy klinów odciążających umożliwiło łatwe odciążenie ustroju po wykonaniu płyty ustroju
 • Zastosowane głowice przegubowe MKK na podporach i wieżach MULTIPROP zapewniły precyzyjna rektyfikację przy łukach ustroju nośnego
 • System tymczasowych zabezpieczeń bocznych PROKIT EP 110 zintegrowany z deskowaniami ściennymi i rusztowaniami podporowymi ułatwiającymi wykonywanie robót
 • Zastosowane wsporniki VARIOKIT montowane do belek T służące do wykonania wspornika płyty ustroju umożliwiały sprefabrykowanie całości elementów i następnie ich szybkie podwieszenie
 • Schodnie i komunikacja ROSETT stosowane do podpór i ustrojów zapewniały sprawna i bezpieczną komunikację