You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Węzeł Prymasa Tysiąclecia

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

 • Dwie estakady stalowe o łącznej długości 400 m
 • 5 obiektów jednoprzęsłowych stalowych
 • Tymczasowa kładka na potrzeby budowy

Wymagania

 • Utrzymanie ruchu tranzytowego podczas budowy
 • Dostarczenie deskowania na jedną estakadę w jednym cyklu

Klient

STRABAG Sp. z o.o. - Warszawa

Korzyści dla klienta

 • Krótki czas betonowania słupów
 • Mała ilość form do wykonania wszystkich słupów
 • Takie samo rozwiązanie deskowania dla wszystkich płyt co ułatwiało montaż
 • Bezpieczna komunikacja między stanowiskami do pracy a zapleczem dzięki kładce tymczasowej

Rozwiązanie PERI

 • Użycie systemu VAROKIT do deskowania wsporników płyty żelbetowej
 • Do deskowania ścian użyto deskowania TRIO + wzmocnienie ryglami
 • Krata 3HD jako konstrukcja nośna kładki dla pieszych
 • Formy słupowe wykorzystywane wielokrotnie