You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wiadukt drogowy WD-9 w ciągu drogi krajowej S7

Opis projektu

Lokalizacja: Kraków, Polska

 • Obiekt dwubelkowy, trójprzęsłowy o długości 108 m
 • Wysokość belki zmienna od 1,49m do 2,39 m
 • Ruch drogowy pod wiaduktem w przęśle środkowym

Wymagania

 • Bezpieczeństwo pracy
 • Deskowanie łatwe i szybkie w montażu, umożliwiające regulację odchyłek oraz dopasowane do zmiennej wysokości belki
 • Bezpieczny ruch drogowy pod obiektem na etapie wszystkich pracy wykonawczych
 • System podparcia dostosowany do zróżnicowanego poziomu posadowienia

Klient

STRABAG Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Bezpieczeństwo wykonywanych prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Dotrzymanie ustalonego harmonogramu
 • Ruch drogowy pod obiektem bez zakłóceń na każdym etapie prac
 • Optymalne rozwiązanie formujące wymagany kształt ustroju
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
Dariusz Grabowski
Inżynier Budowy

Dzięki systemom PERI wykonanie ustroju belkowego o zmiennej geometrii okazało się proste i szybkie. Dostawy były realizowane terminowo, a współpraca w zakresie obsługi handlowej i technologicznej przebiegała bezbłędnie. Firma PERI jest naszym partnerem od wielu lat i  w pełni zaspokaja nasze potrzeby w zakresie deskowań dla realizacji mostowych

Rozwiązanie PERI

 • Deskowanie ramowe TRIO – mało elementów składowych i szybki montaż dla przyczółków
 • Okrągły słup stalowy SRS – proste nadstawianie, szybki montaż, najwyższa jakość powierzchni betonowych dla podpór pośrednich
 • Uniwersalne, ekonomiczne deskowanie ścienne VARIO GT24 pozwalające na regulację odchyłek i szybką rotację zmontowanych segmentów dla deskowania belek ustroju nośnego
 • Lekkie, przestrzenne rusztowanie podporowe ST100 z jednym rodzajem ramy dla każdej wysokości, przestawiane żurawiem
 • Podpora wysokonośna HD 200 – niewielki ciężar do przenoszenia dużych obciążeń